Pojištění pro modeláře: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 13. května 2024

Pojištění pro modeláře

ČESKOMORAVSKÁ MODELÁŘSKÁ ASOCIACE

Vážení přátelé modeláři,

ve spolupráci s Alianz pojišťovnou, a.s pro Vás zprostředkovala Českomoravská modelářská asociace o.s. pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem modelů letadel, které jsou ve Vašem vlastnictví. Dovoluji si říci, že toto pojištění je převrat pro nás modeláře, kterým zajišťuje opravdové plnění pojistné události do výše, do které se pojistíte. Pro přehlednost jsme připravili tři druhy pojistných částek rozdělených podle váhy vašich modelů. Je ovšem na každém, jakou kategorii pojištění pro své modely si každý vybere. Přeci jenom jsou modely, třeba např. kategorie F3J,-F5D které váží méně než 7Kg, ale dokáží s přehledem případným nekontrolovaným pádem způsobit škody přes 1 mil Kč. Věřím, že se vám tyto nehody vyhnou, ale pro klid duše doporučuji každému modeláři, si jednu z pojistek vybrat a uzavřít. Těším se na vizi, kdy můj model nedej bože způsobí nějakou škodu, třeba kamarádovi na letišti a těším se na to, že i v této nepříjemné situaci „vytáhnu“ to svoje ( povinné ručení). Celou situaci s kamarádem sepíši a bez stresu, ztráty kamaráda a finanční likvidace vše v klidu vyřeším s likvidátorem pojišťovny Alianz. Uzavřením výše uvedené pojistné smlouvy máte zajištěno, že jsou pojištěny všechny Vaše modely, které nepřevyšují svojí vzletovou hmotností vámi vybrané pojištění.

Níže uvádíme shrnutí základních dat o Vašem pojištění:

Pojištění je sjednáno na dobu určitou a to jednoho kalendářního roku ode dne, kdy vybranou pojistnou smlouvu uhradíte. Pojištění kryje zejména poškození cizího majetku, či škodu na zdraví způsobenou provozem modelů podle sjednaných pojistných podmínek do limitu plnění vámi vybraného. Pro Vaši rychlejší orientaci v pojistných podmínkách upozorňujeme, že uvedené pojištění se vztahuje na provoz modelů pro soukromé účely a veřejná vystoupení, nikoliv pro využití komerční !

Výluky z pojištění:

Kromě výluk uvedených v přiložených pojistných podmínkách Allianz pojišťovny, a.s. se pojištění nevztahuje na škody způsobené aplikací prostředků/látek používaných pro leteckou chemickou činnost. V případě vzniku pojistné události postupujte podle pokynů uvedených na formuláři Předběžné hlášení škody, který je přiložen spolu s všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem letadel /modelů letadel a certifikátem potvrzující platnost pojištění. Děkujeme za Vaši důvěru a věříme, že tento produkt uznávaný na celém světě vám umožní provozovat vašeho koníčka v klidu. Těšíme se na další spolupráci a věříme, že budete spokojeni. V případě dotazů kontaktujte, prosím, Českomoravskou modelářskou asociaci o.s.

Se srdečným pozdravem Václav Janko

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem letadel - PDF 110k

Rámcová pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem modelů letadel - PDF 28k

Cenový sazebník pojištění pro modely (pdf)

!!! Odpovědi na nejčastější otázky k pojistné smlouvě č. 490 001 292 !!! - PDF 26k

Elektronický formulář pro přihlášení a více, naleznete na stránkách ČESKOMORAVSKÉ MODELÁŘSKÉ ASOCIACE - www.cmma.cz

RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

www.modelmotors.cz/

TOPlist