Jak přispívat: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 11. ledna 2023

Základní pravidla psaní textu dodávaného do redakce

 • Psaní souvislého textu

  Tvrdé konce řádků (enter) vkládejte pouze v místě, kde má končit odstavec - nevkládejte jej na jiná místa. Nerozdělujte manuálně slova ani nepoužívejte takové automatické dělení slov, které do slov „natvrdo“ vkládá pomlčky. Nevkládejte dvojmezery a jiné nadbytečné mezery mezi slova, potřebujete-li odsadit text, použijte tabulátor. Oboustranné zarovnávání vypněte u T602 a podobných editorů, které oboustranné zarovnávání řeší přidáváním nadbytečných mezer mezi slova. Všeobecně veškerá formátování textu přenechte na nás – důvod – text bude při finální úpravě stránky zalomen úplně jinak (to znamená, že řádky na stránce a slova na řádcích budou uspořádány jinak a na koncích řádků budou jiná slova než se jeví ve vašem textovém editoru). U T602 nepoužívejte sloupcové bloky.
 • Psaní tabulek

  Tabulky vytvářejte v tabulkových nebo databázových editorech (např. Excel). Bez problémů lze použít textové editory umožňující vytváření tabulek (např. Word). Píšete-li tabulku jako text, používejte pro oddělení sloupců výhradně tabulátory tak, aby každému sloupci příslušel právě jeden tabulátor (sloupce v tabulkách se vám budou jevit nezarovnané, následně se zarovnávají nastavením vzdálenosti tabulátorů a nikoliv přidáváním nadbytečných tabulátorů nebo mezer – to znamená, že dva tabulátory vedle sebe budou pouze v případě, že tabulka obsahuje prázdné pole).
 • Často opomíjená typografická pravidla

  Mezi závorkami a textem uvnitř závorek se nedělají mezery: text (text text), nikoliv ( text ). Mezi uvozovkami a textem uvnitř uvozovek se nedělají mezery: text „text text“, nikoliv „ text “. Používají se tyto závorky: (text), nikoliv /text/. Před čárkou, tečkou nebo dvojtečkou se nedělá mezera: Text: text, text., nikoliv Text : text , text . Za čárkou, tečkou nebo dvojtečkou však mezera vždy být musí. Ceny se píší bez čárky a pomlčky na konci: 980 Kč, nikoliv 980,- Kč. Procenta a promile se řadí za číslovkou bez mezery, pokud nahrazují opisný tvar „procentní“ (3% úrok = tříprocentní úrok). Jinak je oddělujeme mezerou: tomu věřím na 100 %. Stejná pravidla se dodržujeme i pro promile. Stupně, případně minuty a vteřiny píšeme bez mezer. Např.: 12°21'45". Teplotní stupně se píšou s mezerou po čísle a bez mezery k Celsiovi: 17 °C. Obsah alkoholu nebo úhel se píše bez mezery 12°, 45°. Telefonní čísla se uvádějí v následujících formátech: pro meziměstský styk 212 345 678, pro mezinárodní styk +420 212 345 678.
 • Závěrečné rady a doporučení

  Připravuje-li text více lidí, domluvte si předem pravidla pro psaní textu (a to jak typografická, tak stylistická), ušetříte se tak dodatečnou práci při sjednocování formy textu a náklady na dlouhotrvající korektury v redakci. Máte-li již napsaný text, ve kterém je mnohokrát se opakující chyba, oznamte nám to ihned při předávání zakázky. Uvozovky dole a uvozovky nahoře vám nahradíme ze standardních nahoře pomocí makra. V případě jakékoliv nejasnosti nás kontaktujte dříve, než začnete text psát (platí hlavně připravujete-li obsáhlejší textový dokument).
RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

www.modelmotors.cz/

TOPlist