Jak přispívat: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 12. července 2022

HONORÁŘOVÝ LIST

NAŠE HONORÁŘE:

 • za stránku textovou v časopisu, podle stupně obtížnosti
  (na stránku v časopisu se vejde asi 5 a 1/2 strany strojopisu psaného do 30 řádek po 60 úderech)
  • Stupeň obtížnosti 1: technika 500 Kč
  • Stupeň obtížnosti 2: testy, pokud není domluveno jinak 300 Kč
  • Stupeň obtížnosti 3: zábava, obecné články, soutěže 150 Kč
 • za fotografii platíme 20 Kč
 • za foto na titulní straně podle velikosti 140 až 800 Kč
 • za technickou kresbu do formátu A4 (u menších poměrnou část) 450 až 900 Kč
 • za uměleckou kresbu (např. vtipy) až 350 Kč
 • za celostránkový plánek formátu A4 120 Kč
 • jde-li o plánek ve skutečné velikosti kreslený v AUTO CADu platíme
  • za první list formátu A2 (420 x 594 mm) 800 Kč
  • za každý další list 400 Kč
  • za první list formátu A1 (594 x 841 mm) 1500 Kč
  • za každý další list 1000 Kč
  • za první list formátu A0 (841 x 1189 mm) 1600 Kč
  • za každý další list 1000 Kč
 • jde-li o plánek ve skutečné velikosti kreslený ručně (tuší) platíme
  • za první list formátu A1 (594 x 841 mm) 1800 Kč
  • za každý další list 1000 Kč
  • za první list formátu A0 (841 x 1189 mm) 1900 Kč
  • za každý další list 1000 Kč
   (myšleny jsou kvalitně zpracované plánky, bez nutnosti dalších úprav)

Z těchto honorářů už sami strhneme a odvedeme 15 % daň z příjmu

Slovenští přispěvatelé by měli dostat honorář prostřednictvím firmy Magnet-Press Slovakia, a to rovněž zdaněný.

POZOR, přesáhne-li honorář částku 3000 Kč, posíláme jej nezdaněný a ze zákona by si měli přispěvatelé sami odvést daň z příjmu!!! Formát celostránkového výkresu, tak jak vyjde v časopisu, je 184 x 260 mm. Výkres může být jen na tři sloupce (137 x 260 mm) nebo i na dva (90 x 260 mm). Výkres není nutné zasílat v této velikosti, ale je potřeba dodržet poměr stran. K výkresu požadujeme samozřejmě i stavební popis. Jde-li o výkres ve skutečné velikosti, měl by být podrobný, i když je model určen pokročilým modelářům (přínosem je soupiska hlavního materiálu).

Formát A0 má rozměry 841x1189 mm

Výkres kreslit tuší přímo na pauzovacím papíru.

Doporučené tloušťky čar u plánků:

 • u malých: obrysové čáry 0,35 mm, vnitřní a osy 0,25 mm, čárkované čáry 0,18 mm pozice - výška písma 3,5 mm, kóty 2,5 mm
 • u velkých (A1, A0): obrysové čáry 0,5 až 0,7 mm, vnitřní 0,35 mm, osy 0,25 mm pozice - výška písma 5 mm, kóty 3,5 mm
RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

www.modelmotors.cz/

www.rcguru.cz/

TOPlist