Jak přispívat: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 13. května 2024

Požadavky na podklady

 • TEXTY A TABULKY v digitální podobě

  Soubory z textových editorů uložené do souborů (txt, rtf, doc). Tabulkové a databázové systémy (xls, ods, sdc). Jiné digitální formáty dle dohody. Základní pravidla pro psaní textu dodávaného do studia za účelem dalšího zpracování naleznete vlevo na odkazu Základní pravidla. Nemáte-li text v digitální podobě, přepíšeme vám čitelně napsaný text, strojopis nebo výtisk z tiskárny.
 • VEKTOROVÉ OBRÁZKY v digitální podobě

  Adobe Illustrator 10.0 nebo nižší (AI nebo EPS) – všechna písma nutno převést na křivky (funkce se jmenuje „Crate Outlines“, „Vytvořit obrysy“).
  Corel Draw 11.0 nebo nižší (CDR) – všechna písma nutno převést na křivky (funkce se jmenuje „Convert to curves“, „Převeď na křivky“) a dále nepoužívat „Odstavcový text“, protože jej nelze převést na křivky.
 • BITMAPOVÉ OBRÁZKY v digitální podobě

  Tif, eps, psd, png (PC) velikost 1:1 nebo větší při minimálně 300 dpi (obsahuje-li kresba tenké čáry nebo drobné detaily, použijte vyšší rozlišení, např. 600 dpi). GIF, BMP, PCX a JPEG nejsou pro účely tisku vhodné, u formátu JPEG navíc dochází ke ztrátě kvality, proto tyto formáty používejte pouze pro účely internetu nebo náhledů. JPEG - tento formát možno pro účely tisku použít pouze na fotografie a to jen v případě, že nastavíte kvalitu komprese 6 nebo raději vyšší (vyšší kvalita obrázku) a obrázek bude ve velikosti min. 1:1 nebo větší při rozlišení 300 dpi nebo více (JPEG používejte na fotografie, nepoužívejte na kresby, loga a jiné bitmapy s tenkými čarami nebo drobnými detaily, protože u této komprese dochází ke ztrátám kvality).
  Pozor! - soubory GIF, BMP a JPEG stažené z internetu nebo z obrazovky jsou pro účely tisku nepoužitelné, protože mají velmi malé rozlišení (většinou 72 dpi) a jsou navíc poničené výraznou ztrátovou kompresí.
 • BARVY

  Barvy na vašem monitoru považujte pouze za orientační (záleží na nastavení vašeho monitoru, systému a grafické karty) – reálnou barevnost můžete posoudit pouze podle kvalitních vzorníků CMYK nebo Pantone nebo podle dokonale zkalibrovaného grafického monitoru. Barevné obrázky musí být v režimu CMYK (režimy RGB, Indexovaná barva používejte pouze pro účely internetu nebo náhledů). Pošlete-li barevný obrázek v jiném režimu, bude zkonvertován do režimu CMYK (pozor – nejbližší možný CMYKový ekvivalent se může značně lišit!). U barevných obrázků tištěných „přímou barvou“ je potřeba dodat vzorek barvy nebo číslo barvy ze škály Pantone. Používáte-li v barevném obrázku nebo barevné stránce černou barvu, musí mít složení Cyan (azurová) 0 %, Magenta (purpurová) 0 %, Yellow (žlutá) 0 %, Black (černá 100 %. Je-li černá barva (hlavně písmo) kdekoliv na barevném pozadí, musí být tato černá takzvaně přetisková (overprint).
 • PÍSMO A ČÁRY

  Velikost písma doporučujeme používat minimálně ve velikost 7 bodů. Slabé čáry se na monitoru nezobrazují naprosto správně a na tiskárně jejich síla závisí na rozlišení vaší tiskárny. Běžně používané čáry jsou od 0,3 do 1 bodu (1 bod = cca 0,35 mm), silné čáry jsou cca od 2 bodů výše.
 • NEMÁTE-LI OBRÁZKY V DIGITÁLNÍ PODOBĚ, nascanujeme vám je

  Kresby a loga kvalitně vykreslené na papíru – z těchto předloh lze obrázek v tisku použít maximálně 1:1 nebo menší, potřebujete-li obrázek použít větší, je možné jej zvektorizovat (cca 100 – 500 Kč/ks, velmi složité 600 Kč/hod.) Fotografie, diapozitiv, negativ, pauzák naskenujeme. Již vytištěné obrázky (z letáků, časopisů, katalogů, knih, ap.) – u těchto obrázků již došlo ke ztrátě kvality při tisku, dále mají na sobě tiskový rastr – rozetu – kterou je nutno odstranit, což vede k další výrazné ztrátě ostrosti, k další ztrátě detailů dojde při scanování – z takových předloh lze obrázek v tisku použít nouzově – maximálně 1:1 nebo menší. Nekvalitní předlohy není možno reprodukovat.
 • KOMPRESE A PŘENOS DAT

  LZW – tuto kompresi je možné použít již při ukládání souboru ve formátu TIF.
  ZIP – soubor je možné zkomprimovat pomocí programu WinZIP.
  JPEG – tuto kompresi možno pro účely tisku použít pouze na fotografie a to pouze v případě, že nastavíte kvalitu komprese 6 nebo raději vyšší (vyšší kvalita obrázku) a obrázek bude ve velikosti min. 1:1 nebo větší při rozlišení 300 dpi nebo více (JPEG používejte na fotografie, nepoužívejte na kresby, loga a jiné bitmapy s tenkými čarami nebo drobnými detaily, protože u této komprese dochází ke ztrátám kvality). Pro účely internetu používejte na fotografie JPEG kompresi kvality 0 a na kresby a loga formát GIF, jiné komprese doporučujeme nepoužívat. Přenos dat k nám žádáme formou přílohy s průvodním informačním textem.
RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

www.modelmotors.cz/

TOPlist