Inzerce: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 12. června 2024

Inzerce

Náklad 10 000 výtisku
Počet stran 60 + 4 strany obálky.
Termín expedice 10. dne v měsíci (v prosinci o týden dříve). Uzávěrka inzerce pro číslo je vždy 25. dne měsíce předcházejícího vydání

Ceník inzerce - PDF 419k

Ceník inzerce v magazínu RC Modely

Plocha inzerátu
 • 1/1 (1 strana) 175 x 262 mm (na spad 210 x 297 mm + 5 mm kolem dokola na ořez) 25 000 Kč
 • 1/1 (2. strana obálky) 31 500 Kč
 • 1/1 (3. strana obálky) 29 500 Kč
 • 1/1 (4. strana obálky) 35 000 Kč
 • 1/2 (polovina strany) 175 x 130 mm na šířku (na výšku 87 x 262 mm) na spad 210 x 148 mm,
  nebo 105 x 297 + 5 mm ze tří stran na ořez 12 000 Kč
 • 1/2 (2. strana obálky) 15 500 Kč
 • 1/2 (3. strana obálky) 14 500 Kč
 • 1/3 (třetina strany) 175 x 85 mm na šířku (na výšku 55 x 262 mm) 10 000 Kč
 • 1/4 (čtvrtina strany) 87 x 130 mm na výšku (na šířku 175 x 62 mm 6 000 Kč
 • 1/4 (2. strana obálky) 7 750 Kč
 • 1/4 (3. strana obálky) 7 250 Kč
 • 1/8 87 x 62 mm na šířku 3 000 Kč
 • 1/16 40 x 62 mm na výšku 1 500 Kč

Cenová zvýhodnění

Speciální inzerce pro prodejny: Pro prodejny měsíčníku RC Modely.
 • ČB rámeček 58 x 30 mm 500 Kč
 • B rámeček 58 x 30 mm 500 Kč

Vkládaná a všívaná inzerce

Ceny budou stanoveny dohodou dle rozsahu a náročnosti inzerátu.

Příplatky

 • Za speciální požadavky 20 %
 • Za dodání podkladů po uzávěrce 15 %
 • Za garant. umístnění 10 %

Slevy za opakování

 • 3x 5 %
 • 6x 10 %
 • 9x 20 %
 • 12x 30 %

Stornovací podmínky

Stornování inzerátu je možné pouze písemnou formou. Vydavatel bude účtovat storno poplatky v následující výši:
 • Storno do 35 dnů před vydáním 10 %
 • Storno do 27 dnů před vydáním 40 %
 • Storno do 20 dnů 80 %
Pozdější storno není možné realizovat!

Technické požadavky na hotové podklady

Inzerce se přijímá na základě písemné objednávky, nebo smlouvy. Objednávka i smlouva musí obsahovat jméno a sídlo zadavatele, IČ, DIČ, bankovní spojení a přesnou specifikaci požadovaného inzerátu. Obr.: rozlišení 300 dpi, CMYK (popř. RGB, přičemž nelze zaručit správnou barevnost po převodu na CMYK), velikost 1:1, ve formátu TIF, EPS, JPG – v maximální kvalitě. Pokud je inzerát zpracován ve vektorovém programu (Illustrátor či Corel) je nutný převod všech písem do křivek a Corel uložen jako „Ai Illustrátor“ (barevnost také CMYK).

Reklamace

Pouze písemně do deseti dnů od obdržení výtisku.

Platební podmínky

Fakturace probíhá maximálně 5 dnů po uveřejnění inzerce. Fakturu obdrží zadavatel spolu s dokladovaným výtiskem se splatností 14 dní ode dne vystavení.

RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

www.modelmotors.cz/

TOPlist