Archiv časopisů: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 13. listopadu 2023

RC Modely 5/2023 článek 11

Model voru

Josef Kubeš, zpracováno s pomocí podkladů „Historie voroplavby“ od J. Svobody

Ukázka z textu:

Voroplavba, to byl nejlacinější způsob dopravy dříví po tekoucí vodě, u nás nejvíce dříví ze Šumavy po řece Vltavě a Otavě. Vorařství pak mělo na území našeho státu dlouhou tradici a značný historický i kulturní význam. Neocenitelná byla i doprava osob a zboží v krajích, kam lidé chtěli splavovat dříví. Na konci cesty se vory rozebralo, dříví prodalo, a voraři vyrazili pěšky ke svým domovům pro další díl své práce. Zmínky o plavbě vorů na našich řekách lze najít přinejmenším od 14. století, mnohdy i dříve. Voroplavba tak hrála důležitou úlohu už v ranném období našeho českého státu. Kromě dopravy vlastního dřeva a osob, sloužily vory též k přepravě soli, s níž jsou právě spojeny první zmínky o voroplavbě v Čechách, a tento fenomén zůstal přítomen na voroplavbě hluboko do 18. století. Z hlediska zhotovení představoval vždy vor nejjednodušší typ plavidla vůbec. Z toho ovšem vyplývá, že má mnohá konstrukční omezení, z nichž nejdůležitější spočívá v tom, že je schopen pouze plavby samotíží, nebo ve vleku. Jeho dalším specifikem je skutečnost, že nejcennější část nákladu obvykle představuje právě vor samotný. Samotný vor se skládal z jednotlivých upravených kmenů v prostorech zvaných „vaziště“. Po jejich svázání houžvemi vznikla vorová tabule, jejich sestavením za sebe potom vorový pramen. Nejvýznamnější pomůckou při řízení voru byla vesla. Na předním voru byla obvykle dvě, obrácená proti vodě a ta sloužila k vedení pramene. Veslo na poslední tabuli vzadu se potom používalo ke kormidlování pramene při projíždění zákrutů řeky. Každý pramen musel být také označen pro říční i plavební evidenci. Byla na něm umístěna bílá tabule se jménem majitele a vrátného, který vorový pramen po řece vedl.

RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

www.modelmotors.cz/

TOPlist