Archiv časopisů: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 13. listopadu 2023

RC Modely 5/2023 článek 10

Osvětlení modelů lodí

Ing. Jiří Chaloupka

Ukázka z textu:

V dnešní době svítivých diod se zdá osvětlení jednoduché, jenže i zde je třeba dodržet několik pravidel… Ti, kteří se zabývají elektronikou si jistě poradí sami, ale určitě je mezi modeláři dost těch, kteří vědí, že elektřina „svítí a kope“ a pro ně je tento článek. Základem všeho je Ohmův zákon, který udává vztah mezi napětím „U“ (V, volty) proudem „I“ (A, ampéry) a odporem „R“ (?, ohmy). U svítivých diod nás zajímají čtyři parametry: barva, jas, napětí diody v propustném směru (UD) a maximální proud procházející diodou v propustném směru (Idmax). Jas svítivé diody (LED) se řídí proudem, který diodou protéká. Mnoho lidí si myslí, že je to napětí, to je omyl. LED je dioda, jako každá jiná – tedy usměrňovač – propouští proud v  jednom směru, ve druhém ne. Co má ale navíc je, že v propustném směru ještě vyzařuje krátkovlnné záření. To se jeví jako světlo, infra, nebo UV záření. Diody vyzařující viditelné záření (světlo) potřebují většinou pro své plné otevření napětí od cca 2 do 3 V, proto vám dioda nesvítí (nebo svítí velmi málo) při připojení na 1,2 voltu (jeden NiCd článek). Při zvyšování napětí v propustném směru rapidně roste proud procházející diodou a při překročení maximální hodnoty tohoto proudu se polovodičový přechod v diodě spálí a je po světle i po diodě (obdobně jako u žárovky). Jak tedy zajistit to, aby dioda svítila a nezničila se, případně jak řídit intenzitu jejího svitu. Jde to jednoduše. Je třeba řídit proud procházející diodou. Toho lze dosáhnout nejjednodušeji předřadným odporem. Chcete-li ale svit diody regulovat, je nutné použít jednoduchý proudový zdroj. V modelu doporučuji řadit diody do jednotlivých větví, kde budou zapojeny paralelně (vedle sebe). Každá větev pak může mít svůj regulátor. Diody ve funkci reflektorů (většinou „supersvítivky“) pak zapojit každou zvlášť s předřadným odporem – není je třeba regulovat, svítí vždy plnou intenzitou. Na obrázcích jsou různá zapojení LED a jednoduchého regulátoru s tranzistorem. Potřebné součástky i LED získáte v obchodě s elektronickými součástkami.

RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

www.modelmotors.cz/

TOPlist