Archiv časopisů: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 12. června 2024

RC Modely 2/2023 článek 4

Cesty časem – Modelářské motory – Carl Zeiss Jena motory

Ing. Petr Mareš

Ukázka z textu:

Byla to společnost Carl Zeiss Jena v Jeně v Německu, kde vznikaly motory Zeiss Jena, které zde dnes popisuji. Prvním byl Zeiss Pioneer 1, který byl na karteru označen jménem Carl Zeiss Jena, zatímco pozdější motory Jena začaly používat jméno VEB Carl Zeiss Jena (po rozdělení Německa), které bylo později zjednodušeno na samotné jméno Jena spolu s písmeny DDR k označení jejich východoněmeckého původu. Značení motorů bylo s ohledem na trhy, kam byly určeny, někdy i matoucí. Spíše vám ale popíši genezi motorů známých a dovážených k nám. Dalším pokračovatelem byl Zeiss Aktivist. Výroba tohoto modelu byla zahájena v roce 1955. Motor se objevil v nej-méně pěti různých variantách a spoustě mutacích. To ukazuje na problém, který pravděpodobně postihl vedení a zaměstnance závodu na výrobu motorů Zeiss v Jeně. Zdá se, že jakmile se výroba rozběhla, byli vystaveni neustálému přívalu oficiálních nařízení shora, aby vyvíjeli nové a vylepšené typy. V reakci na tyto směrnice bylo vyrobeno značné množství modelů, které se kosmeticky lišily, ale byly funkčně víceméně identické, a tudíž fungovaly v podstatě na stejné úrovni. Člověk má dojem, že změny byly provedeny spíše pro uspokojení stranických úředníků, než z jakéhokoli jiného důvodu. Bez ohledu na výsledné množství různých variant to představuje značnou výzvu pro sběratele motorů Zeiss Jena.

RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

www.modelmotors.cz/

TOPlist