Archiv časopisů: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 13. listopadu 2023

RC Modely 9/2022 článek 8

Pro mladé i staré, Kanárdík

Robert Pajas

Ukázka z textu:

Na louce před empírovým zámečkem v Kinského sadech se 17. září uskuteční festival Buchty a Loutky dětem, louka bude opět plná hloučků dětí poslouchajících divadélka a tvořících různé předměty. Já s nimi tvořím letadélka. Abych se neopakoval, zvolil jsem pro letošek kluzák kachní konstrukce.
Stavba
Ke stavbě si připravíme vteřinové lepidlo, odlamovací nůž, pravítko, smirkové papíry na špalíkách, nůžky, suché křídy a plastelínu. Dále prkénko balzy 1 mm. Nesmí být moc těžké, postačí však hezké homogenní prkénko lehčí standardní balzy. Trup je smrkový. Kluzák má křídlo bez prohnutí, profil vybrousíme shora smirkem - je to vlastně jen ztenčení odtokové části křídla a zaoblení náběžné hrany. Křídlo v polovině nařízneme a nalomíme do vzepětí. To činí 30 mm na obou koncích křídla - to znamená podložit jednu polovinu na konci špalíkem 6 cm. TIP: Nalomení do vzepětí provedeme tak, že nařízneme lomení nikoliv jednou, ale asi třemi rovnoběžnými tahy vedle sebe. Pak opatrně podle pravítka polovinu ohneme, aby se neodlomila úplně, a lom zalepíme.

RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

www.modelmotors.cz/

TOPlist