Archiv časopisů: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 13. listopadu 2023

RC Modely 3/2021 článek 4

Per aspera ad astra (Contraprop)

Ing. Juraj Tinka

Ukázka z textu:

Na létání v kategorii F3A jsou kladeny stále vyšší požadavky. Dodržení předepsaných figur musí být co nejpřesnější a výhodou je létání přibližně konstantní rychlostí. Soutěžní piloti musí bojovat při létání s několika faktory. Změny směru a rychlosti větru, teploty, rozdílné chování modelu při různém výkonu pohonné jednotky. Dost negativních faktorů lze tréninkem buď zcela odstranit nebo omezit. S rozvojem elektropohonu se ukázala možnost eliminace chování modelu při různém příkonu pohonné jednotky tzv. eliminace reakčního a gyroskopického momentu vrtule. Technické řešení není složité. Pokud použijeme dvě geometricky přibližně shodné vrtule a každou budeme točit v jiném směru, vliv takto uspořádaného pohonu na model, při různém příkonu pohonné jednotky, bude zcela minimální. Aplikace těchto relativně jednoduchých podmínek do praxe, se ale ukázala jako ne zcela jednoduchá. Problémem pro kategorii F3A je hmotnost pohonné jednotky, která je limitována plus / minus 600 g. Bylo jasné, že pro dodržení těchto parametrů je nutné vyvinout lehkou pla-netovou převodovku ve spojení s motorem s vysokou účinností. Před několika lety vzniklo ve firmě JETI model několik prototypů, které lépe či hůře létaly v modelech F3A a určitý čas se zdálo, že projekt vyšumí do ztracena. Jeden z úkolů, které jsem na jaře 2020 řešil, bylo dotažení pohonu F3A do sériové produkce. To jsem ještě netušil jak dlouhá a trnitá cesta to bude. Celý proces začal popisem stávajícího stavu, shromážděním existujících informací a dílů. Na základě již hotových dílů bylo smontováno několik pohonů, které jsme začali testovat na zemi. A objevily se problémy ve výběru a technologickém zpracování materiálu. Aby toho nebylo málo, přidaly se problémy s přesností výroby a bylo třeba zcela přepracovat výrobní tolerance zásadních dílů převodovky a motoru.

RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

www.modelmotors.cz/

TOPlist