Archiv časopisů: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 10. června 2022

RC Modely 6/2020 článek 10

Vyzkoušejte RC plachetnice – Plachty – 2. část

Ivo Michal CZE 147

Ukázka z textu:

Kromě lepení plachet na želvě existují další metody, například Claudio Diolati z Itálie používá metodu naznačenou na schématu. Zde je pracovní deska doplněna o duralový nosník upevněný v místě vrcholu profilu. Tento nosník definovaně prohneme o vypočítanou hodnotu, odpovídající požadovanému tvaru plachty. K takto prohnutému nosníku pomocí „přenášecí“ oboustranné lepící pásky přilepíme díl plachty a nosník narovnáme. Tím „přidáme“ určité množství materiálu, podobně jako na želvě. Slepíme díly k sobě a odlepíme od „přenášecí“ pásky. Další postup vyztužení a finalizace je stejný, jako u předchozí metody. Slepení plachet není úplně bez úskalí, jaké jsou tedy alternativy získání kvalitních plachet? Pokud někdo nabízí plachty v požadované velikosti, jde je zakoupit hotové. Výrobci jsou ale téměř výhradně v zahraničí a někdy si na objednávku musíme počkat i měsíce. Každá metoda lepení vyžaduje velkou přesnost a i pokud dokážeme překonat technologické problémy nechtěných deformací a napětí ve spojích, tak je každá plachta trošku jiná a série stejně zhotovených plachet má různou výkonnost. To lze úspěšně vyřešit tvarováním Mylaru teplem ve formě, kdy získáme požadovaný 3D tvar. Měl jsem možnost přihlížet úspěšnému zavedení této technologie ve firmě Hacker model, zatím pro model Micro Magic – viz inzerce v RCM, nebo je těmito 3D plachtami osazen můj MM na obr. 1 ve druhém pokračování našeho seriálu (RCM 1/2020). Snad nevyzradím žádné tajemství, že se chystá i oplachtění pro RG65. Výhodou ta-kových plachet je, že samy drží daný tvar, nevyžadují žádné další vyztužení zadního lemu spírami a mají dokonalou sériovost, takže pokud potřebujeme plachty časem vyměnit, nemusíme začínat s trimováním od nuly, prostě použijeme vyzkoušené hodnoty. Zbývá nám plachty navázat na připravený celek stěžně s ráhny a doplnit ovládací prvky. Co všechno budeme seřizovat? Napětí předního a zadního stěhu a tím průhyb stěžně, napětí v předních lemech obou plachet, hloubku profilu, velikost výchylky ráhna kosatky a tím velikost trysky mezi kosatkou a hlavní plachtou a přetočení plachet – twist.

RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

www.modelmotors.cz/

www.rcguru.cz/

TOPlist