Archiv časopisů: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 11. srpna 2022

RC Modely 4/2020 článek 10

Vyzkoušejte RC plachetnice – 5. část

Ivo Michal, CZE 147

Ukázka z textu:

Pokračujeme v našem povídání o plachetnicích důležitým tématem a to pravidly provozu. Předpisy upravují práva a povinnosti všech účastníků provozu na vodě obdobně jako u vozidel, takže i plavec by měl ovládat alespoň základní pravidla. Nás bude zajímat zejména oblast provozu dálkově ovládaných modelů obecně, a detailněji pravidla plavby plachetnic. Tady postačuje vědět, že bezmotorový model (plachetnice) má právo plavby před motorovým, který se musí vyhýbat. Plavbu plachetnic upravují mezinárodní pravidla jachtingu a tento poměrně obsáhlý dokument je snadno dohledatelný na internetu. My se budeme věnovat pouze vybraným základním pravidlům, která nám postačí pro běžné plachtění, i třeba pro začátky na soutěžích. K tomu si průběžně objasníme použité pojmy. Obrázky pro vás nakreslil Honza Hyk, kterému děkuji za pomoc. Kolizní kurs mají lodě, které by se při pokračování plavby bez změny směru střetly. K takové situaci může dojít za různých podmínek, kterým může být: 1. když mají lodě vítr z různého směru, tedy plují každá s plachtami na jiném boku „proti sobě“. Loď s větrem zleva (ráhno hlavní plachty je na pravoboku) se musí vyhýbat lodi s větrem zprava (ráhno je na levoboku). Typicky jde o stoupání proti větru, kdy se lodě při křižování lodě dostávají do kolizní pozice. Na obrázku je znázorněna postupná plavba červené lodi s plachtami na levoboku a zelené lodi s plachtami na pravoboku. Již v pozici jedna je patrný kolizní kurs, v pozici dvě je čas na manévr zelené lodi, která se musí vyhýbat červené lodi. Za dané situace má zelená loď dvě možnosti jak reagovat, ze kterých si musí vybrat – jak ukazují obrázky. Pokud chce pokračovat ve stávajícím kurzu, pak musí odpadnout více po větru za záď červené lodi a poté se vrátit na původní kurs. Druhá možnost je včas provést obrat a změnit kurs do plavby souběžně s červenou lodí. Obrat zelenou loď mírně zpomalí, dostane se do závětří červené lodi, která ji „bere vítr“, ale zelená loď získává výhodu „přednosti“ podle následujícího pravidla.

RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

www.modelmotors.cz/

www.rcguru.cz/

TOPlist