Archiv časopisů: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 11. srpna 2022

RC Modely 4/2020 článek 1

Wakefield na elektropohon

Ing. Miloš Mikulka

Ukázka z textu:

Model All American rubber model, zkonstruovaný Robertem Dunhmanem v roce 1952 je dalším z modelů kategorie Wakefield, které jsem před cca deseti lety postavil jako RC, na elektropohon. Konstrukcí a celkovými proporcemi se mi jevil jako velice vhodný, což se plně projevilo při stavbě i létání. Po nakreslení výkresu a přípravě podkladů pro řezání stavebních dílů laserem jsme tehdy model v LMK Ostravan postavili ve třech kusech. Ve všech případech se letová hmotnost modelů pohybovala na úrovni cca 230g, což představuje plošné zatížení cca 12g/dm2. Vlivem tohoto plošného zatížení se model svým letovým projevem dostal na úroveň modelů kategorie Wakefield ve své době. V letošním roce jsem se k modelu znovu vrátil. Na původním výkresu bylo několik nepřesností, které by mohly být příčinou problémů při soutěžním létání v rámci SAM, proto jsem výkres překontroloval a překreslil tak, aby byl plně v souladu s originálem. Pokud chceme s modelem létat na soutěžích SAM, v rámci ČR, pak pro kategorii těchto modelů, jsou tyto předpisy: V soutěži může startovat jakýkoliv model, původně poháněný gumou, navržený před rokem 1955. Model musí být postaven v originální velikosti, zmenšování a zvětšování modelu v této kategorii není dovoleno. Minimální plošné zatížení nesmí být menší než 20 g/dm2 na průmětu plochy křídla. Pohonná jednotka: - AEO C – 20 KV 1550 střídavý motor, s přímým náhonem vrtule, s maximálním průměrem vrtule 203,2 mm (8 palců). - stejnosměrný elektromotor Graupner Speed 300/6V, s permanentními feritovými magnety, s převodovkou 1 : 5 s vrtulí o maximálním průměru 254 mm (10 palců). Pohonná baterie může být tvořena šesti články řady NiMh, nebo dvěma Li-Ion/Li-Pol články s libovolnou kapacitou. Baterie musí být opatřena jasně viditelným štítkem výrobce. Vrtule musí být továrně vyráběné a mohou být sklopné. Jakýkoliv BEC – ESC regulační systém je povolen.Modely startují z ruky nebo ze země, dle uvážení soutěžícího. Motor může být v chodu pouze prvních 60 sekund letu.
Stavební postup
Před zahájením stavby si připravíme veškerý potřebný stavební materiál, včetně pohonné jednotky, serv a přijímače.

RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

www.modelmotors.cz/

www.rcguru.cz/

TOPlist