Archiv časopisů: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 10. června 2022

RC Modely 5/2018 článek 10

Monografie – L-410 Turbolet

RCM

Ukázka z textu:

Protože už od počátků kunovické konstrukční kanceláře v čele s šéfkonstruktérem ing. Ladislavem Smrčkem a s jeho konstrukcemi typů Ae-145 i L-200 směřovala převážná většina výroby továrny v Kunovicích do SSSR, zadal si na počátku šedesátých let Aeroflot místo L-200 náhradu za An-2. Pokusy najít nástupce v leteckém průmyslu SSSR (Be-30, AN-14) Aeroflotu nevyhovovaly. Padl tak původní vývoj L-300 a v Kunovicích se pustili do studie nového letounu s kapacitou 10 až 12 osob L-400. Ve druhé polovině šedesátých let se objevily turbovrtulové motory a v Kunovicích ihned zareagovali a změnili letoun na typ L-410 s těmito motory. V roce 1968 bylo započato se stavbou prvních tří prototypů, z nichž druhý byl určen pro lámací zkoušku. K prvnímu zkušebnímu letu prvního prototypu XL-410, výrobního čísla 001 (OK-60), odstartovali piloti Vladimír Vlk a Ing. František Svinka dne 16. dubna 1969. V Československu vývoj turbovrtulového pohonu opět pokulhával, tak prototypy i první sériové kusy měly kanadské motory Pratt & Whitney Canada PT6A-27 o výkonu 526 kW (které byly po neúspěšném vývoji československé konstrukce okopírované a vyráběné pod označením Walter M-601A). Oproti prototypům byla na sériových strojích L-410 zvětšena zásoba paliva, především však byla přepracována konstrukce podvozku. Původní se sklápěl dopředu, nový směrem k ose trupu, protože byl zvětšen rozchod kol. Pod zadní částí trupu se montoval malý kýl. Od typu L-410A byly letouny poháněné čtyřlistými vrtulemi Hartzell, měly změněné odmrazování náběžných hran pro provoz v extrémních podmínkách SSSR, ale hlavně měly zesílenou konstrukci draku, vedoucí ke zvýšení max. vzletové hmotnosti z původních 5 400 kg na 5 700 kg.

RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

www.modelmotors.cz/

www.rcguru.cz/

TOPlist