Archiv časopisů: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 10. června 2022

RC Modely 2/2018 článek 12

ELCO PT Boat 1. díl

Zdenek Bílek

Ukázka z textu:

Hned na začátku tohoto článku bych chtěl zdůraznit, že se nejedná o návod na stavbu. Snažím se popsat nejen průběh samotné stavby a jaké nastaly změny vůči původní konstrukci, ale i chyby, kterých jsem se během stavby dopustil – to pokud jsem si je uvědomil. I když nutno dodat, že ony postupně vyplavou na povrch samy a pak je nelze ignorovat. Vzhledem k tomu, že jsem se ke stavbě plovoucích modelů vrátil po více než 15 letech, měl tento model sloužit jako ověřovací. Cílem bylo prověřit  si svoji modelářskou zdatnost a také vyzkoušet materiály, které v dobách mých začátků nebyly běžně používané. Ale od začátku… Někdy v roce 2005 jsem objevil internetové stránky časopisu Model Boats. Docela mě tam zaujal návod na stavbu polomakety (stand-off-scale) 80 stopového torpédového člunu ELCO, jehož plánek vyšel jako příloha v listopadovém čísle tohoto časopisu z roku 1999. Podle obrázků se jednalo o atraktivní mo-del, poměrně bohatý na detaily. Kromě předlohy samotné se mi zalíbil i relativně jednoduchý způsob stavby ze snadno dostupného materiálu. Většinou balza, karton a co dům dá. Po opětovném přečtení průvodce stavbou bylo rozhodnuto. Po zjištění, že plánek nebyl nikde volně k sehnání, mi nezbylo nic jiného, než si jej objednat u vydavatele časo- pisu. Mimochodem, byla to jedna z mých prvních objednávek přes internet a kupodivu dopadla dobře - asi po týdnu jsem měl plánek doma. Stavba mohla začít… Konstrukce modelu je převážně balzová (je to oblíbený stavební materiál autora plánku). Něco jsem vyhrabal v komoře (pozůstatky z mých předchozích počinů) a zbývající materiál dokoupil. Díly kostry a paluby jsou z balzy 6 mm, obšívka trupu z balzy 3 mm. Autor plánku zdůrazňuje, že je důležité věnovat mimořádnou pozornost výběru balzových prkének. Měla by být pokud možno stejně tvrdá a o podobné hustotě dřeva. Trup
Vyřezání jednotlivých dílů jde celkem rychle, jedná se o palubu ze dvou k sobě slepených prkének balzy, kýl, dva outory a tři žebra. Při přesném řezání je kostra brzy připravená k sesazení nasucho. Tady nastaly první změny vůči plánu. Jeho autor použil k pohonu motor velikosti 500 – 600, převodovku 1:2,5, rychlostní šroub o průměru 40 mm a šestičlánek velikosti AA. Převodovka, pouzdro hřídele šroubu a motor jsou uchyceny na  dalším žebru, tentokrát překližkovém (asi 2 mm).

RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

www.modelmotors.cz/

www.rcguru.cz/

TOPlist