Archiv časopisů: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 10. června 2022

RC Modely 1/2018 článek 1

F6F Hellcat – ACES WW2

Ing. Michal Kubo

Ukázka z textu:

Pretože som si chcel vyskúšať vtedy pre mňa novú technológiu a taktiež som plánoval produkciu menšej série lietadiel, rozhodol som sa vyrobiť trup laminovaním do negatívnej formy. Návrh lietadla a jeho stavba prebiehali tak nejak súčasne. Nezaoberal som sa vyriešením všetkých konštrukčných detailov pred zahájením samotnej stavby. Napokon som nevymýšľal nič nové, lietadlá lietajú po oblohe už vyše sto rokov, iba bolo potrebné si osvojiť technológiu a pri návrhu sa snažiť, aby sa vytvorené dielo čo najviac podobalo lietadlu... Vždy ma zaujímala kategória ACES WW2, chcel som preto postaviť stíhačku, ktorá by pravidlám tejto kategórie zodpovedala. A tak som študoval pravidlá a uvažoval nad vhodnou predlohou. Rozhodol som sa pre F6F Hellcat. Toto lietadlo má vo svojej dospelej podobe rozpätie okolo 13 m. Táto skutočnosť umožňuje u modelu kategórie ACES WW2 použiť motor so zdvihovým objemom 3,5 ccm. Objemný trup umožňuje ľahkú zástavbu motoru a palubnej elektroniky.
Trup
Stavbu trupu som započal nákresom jeho bokorysu a 4 prepážok na dostatočně veľký papier. Na takýto nákres je možné si poukladať motorové lôžko s motorom a palubnú elektroniku, a tak si urobiť lepšiu predstavu o budúcom lietadle. V tejto fáze stavby som sa rozhodol, že kryt motoru bude samostatný diel a teda nebude laminovaný súčasne s trupom do tej istej formy. Toto nebolo veľmi múdre rozhodnutie, pretože som zvlášť musel vytvoriť kopyto na motorový kryt. Vhodnejšie by bolo, keby som vyrobil kopyto celého trupu aj s prekrytom kabíny a motorovým krytom. Následne by vhodnou voľbou deliacich rovín vznikli formy na jednotlivé časti trupu. Človek sa najlepšie naučí na vlastných chybách... Pomocou nakresleného bokorysu a prepážok trupu som z polystyrénu vyrezal jednotlivé časti. Použitý polystyrén nemal dostatočnú hrúbku, preto som musel jednotlivé diely narezať ako polovice. Po zlepení jednotlivých polystyrénových častí dohromady, tento výtvor začínal pripomínať trup lietadla. Avšak do úspešného konca stavby bolo ešte veľmi ďaleko.

RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

www.modelmotors.cz/

www.rcguru.cz/

TOPlist