Archiv časopisů: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 11. července 2024

RC Modely 5/2017 článek 3

Výroba křídla technologií pozitivního laminování na XPS – 3. část

Miroslav Mrklovský

Ukázka z textu:

V minulých částech popisu výroby křídla jsme se zabývali vyříznutím jádra křídla z XPS polystyrénu, včetně kanálů pro kabely serv a spojky obou polovin a celkové přípravě jader křídel a krycích fólií pro laminování. Nyní už budeme laminovat. Zvážil jsem tkaniny i výztuhy na křídlo a namíchal stejné množství lepidla s malou rezervou - celkem 40 gramů lepidla. Na fólii položil tkaninu a na ni rozlil část lepidla a rozválečkoval po celé ploše. Pořádně jsem prosytil válečkem tkaninu, přidal trochu lepidla v místě výztuhy nosníku, položil jednosměrku, znovu prosytil, položil na střed druhou vrstvu jednosměrky, přidal na spodek proužek 10mm široký na odtokovku taky z jednosměrky, na vrchní fólii přiválečkoval čtverce z jednosměrky jako výztuhy pro uložení serv. Položil kuchyňské papírové utěrky a pořádně převálečkoval gumovým válečkem. Do utěrek se odsálo přebytečné lepidlo. Tkaniny vypadají dost suché. Na odtokovku jsem lepidla zase trochu přidal a prosytil válečkem výztuhu náběžky a budoucí závěs na jádru. Na lomeném stole jsem měl už nachystaný igelit na pytel a položenou spodní vrstvu papírových utěrek jako odsávací vrstvu. Přenesl jsem spodní fólii na lomený stůl, položil jádro, zaklopil horní fólií a po porovnání opatrně na několika místech slepil izolepou. Přiklopil vrstvou utěrek. Na spodní stranu pytle jsem kolem křídla nanesl housenku akrylového tmelu, kolem odsávací trubičky trochu víc, aby průchod dokonale těsnil. Přihladil jsem horní vrstvu igelitu, trochu odsál, zkontroloval fólie na jádru a porovnal. Podložil jsem negativními výřezy, odsál na -0,5 bar a zatížil přes horní výřezy.

RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

www.modelmotors.cz/

TOPlist