Archiv časopisů: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 9. září 2022

RC Modely 3/2017 článek 2

Výroba křídla technologií pozitivního laminování na XPS ...

Miroslav Mrklovský

Ukázka z textu:

Křídlo má jednoduchý půdorys, jádro je slepené jen ze dvou dílů. Hloubky profilů jsou 200 mm, 180 mm v lomení střed – ucho a 110 mm na konci. Použité profily jsou AG24 – AG26. Jádro je z materiálu Fibrostir, deska má hmotnost asi 900 gramů. V odporové pile používám pro řezání drát do svářečky CO2 o průměru 0,6 mm. Pro malé díly (VOP, SOP) mám menší pilku s drátem do kráječe knedlíků. Ten má průměr 0,3 mm. Teplotu drátu řídím regulátorem otáček z vysavače, který jsem zapojil na primární vinutí transformátoru. Správná teplota drátu je, když za ním zůstávají „vlasy“. Pro každou délku (drátu i výrobku), průměr a materiál drátu je třeba vyzkoušet správné nastavení teploty. Naformátoval jsem podle vytisknutých šablon desku polystyrénu XPS. Kvůli dodržení kolmosti řezů jsem použil vyrobené šablony. Jde to však i bez šablon, pilu pověsíme na desku XPS a drát vahou pily projede deskou. Pro tento způsob řezání je nutnou podmínkou vodorovná deska stolu, aby drát projel deskou kolmo. Podle šablon z kartitu tloušťky 2 mm jsem vyřízl jádra křídla. Řeže se od náběžné k odtokové hraně a spodní strana se řeže první. Po výměně šablon jsem vyřízl horní stranu. Někdy je potřeba na začátku náběžné hrany, kdy jde drát více nahoru než k odtokové, trochu pomoci rukou. Vyříznutý díl křídla je na obr.. Řezal jsem pomocí „automatu“, abych předešel nerovnostem kvůli třesu rukou. Drát je posouván deskou polystyrénu pomocí závaží. „Vlasy“ po řezání na jádrech i negativních výřezech se dají snadno odstranit ošoupáním rukou s nasazenou chirurgickou rukavicí pohybem kolmo na „vlasy“. Zařízl jsem ostrým nožem podle pravítka odtokovou hranu tak, aby hloubka křídla byla 200 mm a 180 mm podle plánu. Kde bylo potřeba, dobrousil jsem odtokovou hranu do ztracena. Brousit je třeba vždy jen jedním směrem z křídla ven a kolmo na odtokovou hranu.

RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

www.modelmotors.cz/

www.rcguru.cz/

TOPlist