Archiv časopisů: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 12. června 2024

RC Modely 4/2015 článek 4

Sokol – 485 – VM „Jitřenka“

Pro RCM Zdeněk Raška senior

Ukázka z textu:

„Už v roce 1948 se objevovaly první zprávy o nutnosti zmenšovat soutěžní větroně na přijatelnou velikost. Tento trend prosazovaly hlavně státy Finsko, Švédsko, Norsko, tak se začalo pro menší modely používat označení severská kategorie. Také jsem si chtěl tento trend vyzkoušet a ověřit, ale pro jistotu, že by tak malý model nelétal podle mých představ, jsem už předem počítal s pomocným motorem vpředu, který zároveň slouží k vyvážení modelu. Stavební výzvou a jeho vyzkoušení v praxi mi byly oblé tvary modelu a také mé badatelské sklony. U každého nového modelu jsem měl vždy snahu použít něco, co jsem ještě nevyzkoušel, a v tomto případě to bylo místo klasického lomení lavorové prohnutí konců křídel, což se muselo stavět v předem připravené šabloně. K dobrým letovým vlastnostem také přispěla nadsazená výškovka.“ Tolik ze vzpomínek konstruktéra modelu Bronislava Sokolíčka. Původní model byl v té době stavěn pouze z tuzemských materiálů a lepen studeným klihem (Kasein). Replika stavěná po více jak 65 letech je mimo smrkových lišt a překližky celobalzová, při dodržení profiláže i tvaru modelu. Místo původního spalovacího detonačního motoru o objemu 0,6 cm3 vlastní konstrukce i výroby autora modelu, je nyní model osazen elektromotorem řady 400, se dvěma články Li-Ion a RC výbavou k řízení směrovky, výškovky a motoru.

RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

www.modelmotors.cz/

TOPlist