Archiv časopisů: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 11. července 2024

RC Modely 3/2015 článek 3

Jak správně nadimenzovat spojovací trubku křídla

Pro RC Modely Petr Goiš, MDK Pohořelice

Ukázka z textu:

Při stavbě velké makety jsem se dostal do problému, jak správně nadimenzovat trubku pro spojení polovin křídla. Vzhledem k tomu, že šlo o maketu letadla o rozpětí 320 cm, s hmotností těsně pod hranici 20 kg, bylo nutné z hlediska bezpečnosti určit výpočtem velikost a síly spojovací trubky křídla. Protože pracuji v technickém oboru, kde se musí určité důležité součásti strojů spočítat z hlediska statického a dynamického chování, vzhledem k bezpečnosti výrobku, tak o pevnosti materiálů a jednotlivých výpočtech namáhání něco vím. (Pokud nevím, tak to ví naši výpočtáři, a pokud ani oni, tak vypomůže strýček Google.) Samozřejmě, že první diskuze, jakou trubku, jaký materiál použít, kolik žeber v konstrukci by mělo přenášet síly atd. byly vedeny v okruhu kamarádů modelářů, ale postupem času začala při řešení převládat fyzika, matematika a mechanika. Co je důležité vědět před tím, než začne modelář s vlastní konstrukcí a výpočtem spojovací trubky: 1) jakou vlastně použiji trubku (dural, superdural, kompozit, ocel, nebo nerez) 2) jakým způsobem bude trubka uložena (laminátové pouzdro, nebo pouze v nosníku nebo přepážce) 3) jakým způsobem bude trubka zajištěna proti posunutí 4) v jaké části žebra (profilu) bude trubka umístěna (zde je jedno z nejlepších řešení, umístit ji v těžišti u hlavního nosníku pokud to profil křídla dovolí) Pro snazší orientaci uvádím několik vhodných materiálů hliníkových slitin pro spojovací trubky: EN 6060 ČSN 424401 - nejběžnější materiál, který prodávají všichni prodejci hutního materiálů

Tabulka na výpočet ve formátu PDF

tabulka pro výpočet na klubových stránkách MKD Pohořelice

RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

www.modelmotors.cz/

TOPlist