Archiv časopisů: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 12. června 2024

RC Modely 7/2014 článek 5

Telemetrie v modelech letadel (2)

Pro RCM RNDr. Zdeněk Hubáček

Ukázka z textu:

2. Čím v telemetrii měříme – senzory a jejich vlastnosti
Ať již používáme telemetrii pro okamžité monitorování letu či chceme-li provádět jakékoli analýzy, je nutné vědět, čím měříme a jaké vlastnosti mají snímané veličiny. Bez této znalosti nejsme schopni správně výsledky telemetrie interpretovat a využít bez rizika vážného omylu. Ve vazbě na výčet aplikací měření v první kapitole se proto budeme věnovat informativnímu rozboru jednotlivých senzorů, převodníků a měřicích jednotek včetně popisu jejich vlastností. Vzhledem ke spektru uživatelů doplním popis ukázkou senzorů JETI, které tvoří komplexní telemetrickou sestavu. Jako Ariadnina nit se následujícím oddílem vine téma věrohodnosti zjištěných parametrů. S výjimkou monitorování kvality řídicích povelů jde ve všech případech o fyzikální měření. To co nám měřicí přístroj ukáže, je vždy pouze určitým vyjádřením sledované přírodní skutečnosti. A zde musíme znát, nakolik opravdu měřená hodnota tuto skutečnost vystihne. Můžeme věřit tomu, co vidíme na displeji? Je na místě skepticky posoudit věrohodnost těchto údajů a nenechat se ukolébat tím, že se zobrazují data sestávající z krásné dlouhé řady číslic. Stojíme před otázkou chyby posouzení metody měření, dále přesnosti měřicího přístroje a platnosti jeho nastavení. Pokusím se situaci velmi zjednodušeně (odborníci ať mi prosím prominou) vysvětlit. Chyba metody měření je chyba systematická a přesnost přístroje na ni nemá vliv. Pro objasnění uvedu příklad barometrického měření nadmořské výšky. Výška zde není měřena metodou přímou. Měřicím senzorem je měřidlo tlaku vzduchu a výška je vypočítána z tlaku vzduchu na základě idealizované křivky takzvané standardní atmosféry.

RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

www.modelmotors.cz/

TOPlist