Archiv časopisů: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 11. července 2024

RC Modely 7/2014 článek 11

Ponorka - Leninskij Komsomol

Pro RC Modely Jan Huml

Ukázka z textu:

Představuji Vám nový model ponorky, „projekt 627“, v kódu NATO třída November. O vlastní stavbě modelu se zmíním dále, nyní něco o předloze. Jde o první sovětskou atomovou ponorku z roku 1957. Plavidlo bylo určeno spíše pro výkon, než pro skrytí a utajení po maximálně možnou dobu. Původně měla obdobná sovětská plavidla pronikat do amerických přístavů a ničit je torpédy s jadernou hlavicí, později byla určena především pro ničení letadlových lodí. Tyto ponorky byly velmi hlučné, a to z několika důvodů – zastaralý typ reaktoru, nevhodný tvar trupu a velké množství otvorů v plášti. Pro posádky, ale i ponorek třídy Echo, byly tyto lodě nebezpečné kvůli únikům radioaktivity způsobených špatným odstíněním reaktoru. Byly přezdívány „výrobci vdov“ a dokonce byly zřízeny speciální nemocnice pro jejich posádky. Zpočátku ponorky působily v severním loďstvu, v průběhu 60. let byly čtyři ponorky převeleny k dálně východnímu loďstvu. Stavba první ponorky byla zahájena v květnu 1954, na vodu byla spuštěna v srpnu 1957 a dokončena v březnu 1959. V roce 1967 na palubě ponorky K-3 vypukl požár jenž se šířil do dalších prostor a proto byl použit hasicí systém na bázi oxidu uhličitého, který zabil 39 námořníků. Ponorka se vynořila a doplula na základnu i se svými mrtvými námořníky. Při operačních plavbách docházelo k mnoha poruchám a čtyři plavidla byla nenávratně ztracena. Mimo ponorky K-3, která je zachována jako muzejní exponát, byly ostatní vyřazeny do roku 1992.
MODEL
Model ponorky jsem postavil podle plánu ze zahraničního časopisu. Trup je postaven klasicky, tj. přepážky z překližky tloušťky 5 mm a obšívka z balzových lišt 5x3 mm. Trup je dělen podélně kousek nad čarou ponoru. Horní odnímací část je jištěna ke spodní části dvěma vruty, k „technické palubě“ z překližky tl. 1,5 mm. Na této palubě jsou nalepeny dva dřevěné špalíky pro tyto jisticí vruty a také vyříznut otvor pro uložení RC soupravy, regulátoru a baterií. Otvor zakrývám plexi deskou tl. 2 mm, tu zkušebně lepím k palubě izolepou (nechce se mi pokaždé šroubovat větší množství vrutů jako u modelu S-56 – viz RCM 12/2013).

RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

www.modelmotors.cz/

TOPlist