Archiv časopisů: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 11. dubna 2024

RC Modely 4/2014 článek 9

Detekce stoupavých proudů pomocí teplotních čidel

Bc. Josef Jebavý

Ukázka z textu:

Při závodech leteckých modelářů je důležitý přehled o aktuálních podmínkách na letišti. Hlavně v kategoriích, kde se využívá stoupavých proudů, je nalezení termiky důležité. Pohyby proudů, ať už v kapalinách nebo plynech, se zabývají náročné vědní obory, které využívají složité matematické modely. Na základě těchto modelů se pak dají předpovídat změny a pohyby vzdušné masy. Základem však vždy je pozorování a měření fyzikálních veličin. Pokud nechceme předpovídat počasí, tak pro jednoduché účely stačí už měření pár veličin na několika místech, pozorování okolí a výslednou představu o aktuálních a budoucích pohybech vzduchu si modelář udělá sám. Pokud jde o menší proudy, vyskytují se právě na letišti, je potřeba takové čidlo, které by dokázalo měřit chvilkové a malé změny teploty, které způsobují pohyby vzduchu. Pokud zobrazíme naměřené teploty za určitý čas do grafu, tak jsou přehledně vidět změny teploty. Zařízení pro takový účel již existuje, viz http://digflow.ru/, ale jeho hlavní nevýhodou je, že má pouze jedno čidlo. Jako modeláři létajícímu s větroni, mně není termika cizí, a jako vývojáři softwaru a kutilovi pro mě není velký problém vytvořit speciální zařízení na míru. A protože se zabývám i vývojem v oblasti bezdrátového přenosu dat, byl jsem osloven a požádán modeláři o vývoj zařízení, které by sloužilo ke stejnému účelu, ale dovedlo by měřit s více čidly.
Výsledné zařízení
Výsledkem je zařízení, které se skládá z jednoho přijímače a obvykle čtyř čidel. Uvnitř čidla je baterie, elektronika, senzor, který je krytý před sluncem, a ventilátor, který na senzor přivádí venkovní vzduch. Každé čidlo periodicky vysílá naměřenou teplotu. Periodu jsem zvolil 2 sekundy, takže každou 0,5 sekundu přijímač přijme naměřená data. Kromě teploty čidlo předává i informaci o stavu baterie. Čidla jsou napájena třemi bateriemi velikosti AAA alkalickými, NiCd nebo NiMH.

RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

www.modelmotors.cz/

TOPlist