Archiv časopisů: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 13. listopadu 2023

RC Modely 4/2014 článek 4

Telemetrie a práce s telemetrickými daty

Pro RCM Libor Kolman Letecký klub Teplice

Ukázka z textu:

Telemetrie je v posledních letech věc, která hýbe trhem RC vysílačů. Systém, který telemetrii nemá, je u mnoha zákazníků uvažujících o nákupu nové soupravy pro řízení modelů diskvalifikován. Telemetrie tu ale byla dávno předtím, než ji implementovali výrobci rádií do svých systémů. A ještě před telemetrií tu bylo měření v modelech a ještě předtím měření modelů za pomoci měření ze země. Motivem k provádění měření byla snaha o zvýšení letových výkonů zejména bezmotorových modelů, ověření teorií konstruktérů modelů, snah aerodynamiků vyvinout nové profily křídel určené speciálně pro modely. Příkladem takového měření může být metoda použitá ing. Musilem, kdy se model snímal kamerou umístěnou kolmo ke směru letu měřeného modelu a potom se natočený film vyhodnocoval políčko po políčku a zjišťovala se dopředná rychlost a klesání modelu. Rychlost modelu se zase dala zjistit měřením času průletu bází známé délky. Uspořádat podobný pokus však vyžadoval úsilí několika lidí. Měření v modelu za letu se realizovalo například při pokusech o dosažení rekordní výšky, kdy se do modelu instaloval barometr se zápisem na papírový pás. Telemetrie – tedy přenos naměřených veličin během letu na zem byla pro svou technickou a finanční náročnost vyhrazena výzkumným ústavům a vývojovým pracovištím velkých leteckých firem.

RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

www.modelmotors.cz/

TOPlist