Archiv časopisů: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 13. listopadu 2023

RC Modely 2/2013 článek 5

Malé makety, 12. závěrečná část

Pro RCM Petr Faitl

Ukázka z textu:

POHONY (motory)
Pokud se rozhodneme pro Dvacetinku, Oříšek či Pistácio, pak je pohon dán především velikostí a hmotností daného modelu; a dále je nutné zohlednit požadovaný letový projev. U Dvacetinky létané ve venkovním prostředí může být nejvhodnějším způsobem rychlé nastoupání z oblasti přízemní turbulence následované kluzem modelu na volnoběh. Je pak vhodnější použít méně pramenů gumy o větším průřezu jednotlivých vláken. Naopak pro halové kategorie je požadován spíše umírněný start (občas je vhodné „momentovou špici“ gumového svazku nechat vytočit v ruce a pak teprve startovat), pozvolné stoupání následované co nejdelší výdrží, nejlépe těsně pod stropem, a následný pomalý sestup. Pro Dvacetinku létanou venku to bývá vhodné za klidných a beztermických podmínek. Létání s maketami na gumový pohon, stejně jako problematika výběru správného gumového svazku, bylo popsáno opakovaně a není tedy nutné je zde uvádět. Navíc se přiznám, že mé létání s těmito maketkami skončilo již velmi dávno a tak tuto problematiku ponechám těm aktivním a zkušeným minimaketářům. Podobný styl létání si vyžaduje i maketa poháněná motorem na CO2. Objem nádrže je však předem dán a tak nastavení vyšších otáček má za následek zkrácení doby letu. U venku létaných minimaket to bývá žádoucí, zejména ve větrném a turbulentním počasí. Delšího letu díky kluzu pak lze dosáhnout jen působením termiky (nebereme-li v úvahu míru kluzu danou aerodynamickou čistotou či plošným zatížením modelu).

RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

www.modelmotors.cz/

TOPlist