Archiv časopisů: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 13. listopadu 2023

RC Modely 11/2013 článek 3

Profesionální 3D tisk aneb Selectiva Laser Sintering (SLS)

Karel Hacker, ředitel Hacker Model Production a.s.

Ukázka z textu:

Před několika lety neuvěřitelná kosmická technologie budoucnosti, nyní nejlepší způsob, jak prezentovat a otestovat budoucí výrobek! S 3D tiskárnami se nyní roztrhl pytel. Můžete si je pořídit už za pár desítek tisíc. Mezi 3D tiskárnami jsou však velké rozdíly týkající se velikosti a kvality dílů, které na nich lze vyrobit, a také mechanických vlastností, tepelné odolnosti, pevnosti... Malé a jednoduché tiskárny mají obrovský význam – jsou cenově dostupné a tak se k nim dostanou studenti na školách a získají tím možnost prakticky si vyzkoušet tvorbu 3D dat a následně jejich realizaci. Vytvořit správně 3D data = objemový model, je mnohem složitější, než vytvořit 3D model tvořený pouze plochami. Zvenku se oba tváří stejně, ale plochy mají nulovou tloušťku a proto z nich nejde na 3D tiskárně nic vyrobit. Malé levné tiskárny využívají většinou princip natavování plastového vlákna. Je to nejjednodušší způsob 3D tisku. Tato technologie má však některá omezení. Jednak je to velikost stavební platformy a dále pak nutnost stavět podpory. Pokud je úhel stěny dílu v ose „Z“ větší než 45 °, musí se stavět podpory. Je proto nutné velmi pečlivě vybírat polohu, v jaké se bude díl stavět, aby spotřeba materiálu pro podpory byla co nejmenší.

RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

www.modelmotors.cz/

TOPlist