Archiv časopisů: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 13. května 2024

RC Modely 10/2013 článek 2

Základy elektroniky v modelu – Jak rozlišit regulátor...

Pro RCM Ing. Petr Hrubeš

Ukázka z textu:

V předchozím čísle RCM 9/2013 jsem se zmínil, že existují 2 typy BEC v regulátoru. První je běžnější a levnější lineární BEC, který ovšem mění napěťovou ztrátu na teplo a jeho výkonová ztráta je omezena a proto jeho maximální proudové zatížení klesá s rostoucím vstupním napětím. Možnost jeho použití je prakticky omezena maximálně 3 články Li-Pol s maximálně 4 servy. Druhým typem BEC je takzvaný BEC spínaný, který pomocí spínacího obvodu s indukčností – miniaturní cívkou na feritovém jádře – transformuje vyšší vstupní napájecí napětí na nižší výstupní napětí teoreticky beze ztrát. Prakticky k nějakým ztrátám dochází, nicméně zatížitelnost takového BEC je podstatně vyšší než u lineárního BEC. Typická hodnota proudu je 3 A a vstupního napětí pohonné baterii je typicky 6 až 25 V. Často také mají regulátory se spínaným BEC mírně vyšší výstupní napětí pro přijímač a serva – 5,5 V. Někdy je toto napětí dokonce přepínatelné. Spínané regulátory BEC se používají přibližně posledních pět let, protože vzhledem ke svému principu mohou být zdrojem rušení přijímače na kmitočtech 35 a 40 MHz. Dnes je ovšem tento problém vyřešen a navíc s přechodem RC souprav na 2,4 GHz již stejně není aktuální.

RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

www.modelmotors.cz/

TOPlist