Archiv časopisů: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 13. listopadu 2023

RC Modely 8/2012 článek 8

Pitts S-1 – nová maketa z Martina

Pre RCM Ing. G. Karaba, LMK Martin; Foto: Dr. V. Stupák, K. Vrtiaková

Ukázka z textu:

Pre pohon som kúpil štvortaktný motor o objeme 170 cm³ firmy Valachmotors. Ten má síce vyššiu hmotnosť ako dvojtakty, ale ten hlboký bublavý mužný zvuk a ľahké štartovanie činia tento motor neodolateľným. Pri jeho prebierke na skúšobni u výrobcu, keď tomu nakrátko vyťal Zdenko Vlach maximálne otáčky, nastal taký orkán, že som myslel, že z tej skúšobne utečiem. Pri návrhu som si stanovil maximálne preťaženie 25 G. Teda pri predpokladanej hmotnosti modelu 20 kg by mal byť model namáhaný silou, ako keby mal hmotnosť 500 kg. Pre zjednodušenie, teda sila 4905 N, ktorá odpovedá tejto hmotnosti, sa rozkladá do výstužných laniek vedúcich od spodku trupu k vrchu rozperiek medzi krídlami. Táto sila v lankách spôsobuje namáhanie nosníkov v hornom krídle na vzper. Vzper som počítal podľa všeobecne známeho vzorca od Eulera. Myslím, že ohybové momenty od vztlaku na krídle nie sú až tak podstatné, ale treba s nimi počítať. Bez mučenia sa priznám, že mi hlavný nosník vyšiel: dve smrekové pásnice po 50 mm², vzdialené od seba 38 mm, pričom sú pásnice riadne spojené stojinou. Výstužné lanká sú bicyklové brzdové, s pevnosťou koncovky 2560 N. Podobne na vzper je kontrolovaná aj rozperka krídiel, ktorá je namáhaná necelou štvrtinou maximálnej zaťažovacej sily. Dimenzovanie podvozku vychádzalo z predpokladu, že u podobného predošlého modelu, ktorý mal priemer osky kola 8 mm sa táto oska dokázala ohnúť pri drastickejšom dotyku so zemou. Volil som teda osku priemeru 10 mm z ocele imbusovej kvality a podvozok som dimenzoval tak, aby vydržal ohnutie tejto osky. Všetky ostatné časti, ktoré prenášajú sily, napr. skrutky, koncovky, musia byť v súlade s týmito silami. Iste sa nájdu aj iné osvedčené spôsoby výpočtu dvojplošníkov, ale som toho názoru, že je lepšie previesť takýto zjednodušený výpočet, ako nepreviesť žiaden.

RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

www.modelmotors.cz/

TOPlist