Archiv časopisů: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 13. května 2024

RC Modely 8/2012 článek 11

Bývali Čechové… (19. část)

Jiří Nožička st.

Ukázka z textu:

14. Aerovka v třetí dekádě 20. století
Ve 12. kapitole jsme se dověděli, že od 11. 1. 1919 působil v Praze již druhý letecký výrobce pod názvem „Aero, továrna létadel, společnost s r.o.“, jehož čelním představitelem byl JUDr. Vladimír Kabeš, který se v průběhu dvou let stal dominantním vlastníkem této společnosti. Továrna začínala s několika dělníky na opravách letadel pro „Letecký sbor“, v dílně o ploše 360 m2, v prostoru bývalé továrny Röhrs v Bubenči. Od léta 1919 se ujal technického vedení nový zaměstnanec, technik a konstruktér Antonín Vlasák (nar. 17. 1. 1888, praxi získal za války v rakousko-uherském námořnictvu v arsenálu v Pola, od firmy Aero odešel v druhé polovině dvacátých let); jeho karikatura převzatá z Letectví 5/1922 je reprodukována v první pozici na obr. Krátce potom projevil Letecký sbor mimořádný zájem o cvičná letadla typu Hansa-Brandenburg B-1, která se stala v Leteckém sboru velmi populární pro mimořádnou stabilitu a vysloužila si přezdívku „malý Branďák“. Aerovka využila příležitosti a pod Vlasákovým vedením se ujala úkolu postavit vlastními prostředky kopii tohoto letadla, jež byla z MNO oficiálně objednána ke dni 17. 10. 1919. Se stavbou začali již v polovině září 1919 a po 49 dnech intenzivní práce stál „malý Branďák“ aerovácké provenience připraven k zalétání. První vzlet provedl tovární zkušební pilot Rudolf Valenta. Na obr. je pravděpodobně fotografie onoho historicky zajímavého prvního malého Branďáka (podle [8]). Následovala objednávka série čítající 35 exemplářů. V prosinci 1919 zahájili zaměstnanci Aerovky, jejichž počet se postupně rozrostl až na asi 80, pod Vlasákovým vedením a v obtížných technologických podmínkách, stavbu malých Branďáků, jež se v řadě drobných konstrukčních a materiálových úprav lišily od původní Heinkelovy konstrukce. Byly značeny Aero Ae-10, později Ae-01, od r. 1923 pak A-1. Podrobný technický popis malých Branďáků najdeme v 10. kapitole tohoto seriálu, v RCM 1/2012.

RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

www.modelmotors.cz/

TOPlist