Archiv časopisů: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 13. května 2024

RC Modely 10/2012 článek 6

Malé makety, 8. část

Pro RCM Petr Faitl

Ukázka z textu:

V předchozích částech mého seriálu jsem popsal ty části modelu, které by měly být vyřešeny před samotným potažením maketky. Týká se to především složitějších předloh se vzpěrami, výztužnými lany či maketovými náhony řízení. Potah a povrchová úprava vždy výrazně ovlivňují nejen celkový vzhled a dojem z modelu, ale také jeho výslednou hmotnost. Známá zkušenost říká, že potah modelu může nedokonalý model vylepšit, ale také dokonale připravený úplně „zabít“. V podstatě bych potahové materiály rozdělil na pórovité, nepórovité a ostatní. Pórovitými mám na mysli Mikalentu, Modelspan, některé šarže Japanu a další. Nepórovitými kondenzátorový papír a jemu podobné potahové papíry. Jako ostatní bych označil Litespan, Airspan, Mylar a jiné teplem smrštitelné materiály. Již při stavbě je nutné vědět, čím bude model potažen a podle toho i dimenzovat kostru modelu. Některé potahové materiály kostru zpevní, jiné ne. Další mohou mít při vypínání velké pnutí, které může kostru modelu deformovat. V každém případě mohu jen doporučit zhotovení šablon s patřičným nastavením (negativy) pro uložení nosných a ocasních ploch, do nichž budou ukládána čerstvě nalakovaná křídla i ocasní plochy do usušení a konečného vyzrání.
Příprava modelu před potahem
Model musí být čistý, vybroušený, suchý, zbavený všech přetoků lepidla, rýh, nerovností a podobně. Jakákoliv nerovnost se potahem ještě více zviditelní. Je lépe nespoléhat se na to, že některé nedokonalosti potah zakryje. Občas se to sice podaří, většinou však ne, a jakékoliv podobné nedostatky jsou po potažení již prakticky neodstranitelné.

RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

www.modelmotors.cz/

TOPlist