Archiv časopisů: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 13. listopadu 2023

RC Modely 1/2012 článek 3

Navrhujeme modely pomocí… Autodesk 123D

Pro RC Modely Ing. Petr Fořt

Ukázka z textu:

Více než jedno dvacetiletí jsou mým hlavním oborem technologie spojené s digitálním vývojem výrobků. Jde o postupy, které v současné době ovládají již delší dobu průmyslový svět a prakticky jsou nosnou páteří vývoje výrobků po celém světě. Mnoho z nás vnímá počítačové návrhové systémy jako příliš komplikované pro své účely. Navrhování, navíc ve 3D, ovšem vyvolalo nejen v průmyslu zcela zásadní transformaci předvýrobních etap.
Parametrické modelování ovšem patří mezi velmi efektivní metody počítačového navrhování. Nový výrobek není tvořen pouze jediným dílem, ale sestavením celé řady součástí. Výsledné sestavení nového modelu může být dále analyzováno, názorně rozloženo v podobě výkresu a vykresleno. Při tvorbě vlastního modelu pomocí parametrického modelování je kladen zvláštní důraz na jeho přesnost, geometrické tolerance a vazby. Dá se obecně říci, že model vytvořený v parametrických modelech je výrazně výhodnější pro další technické zpracování v podobě technické dokumentace. Konstruktér získává aplikací prostorových modelů možnost neomezené práce s virtuálním objektem. Nemusí být již omezen pouhým použitím 2D pohledů vytvořených na základě ortogonálního promítání. Díky vysoké „počítačové“ přesnosti lze využít hotový digitální prototyp nejen pro vizuální studie, ale i přímo pro generování pohledů využitelných například pro výrobu šablon, nebo vyřezávání dílů modelářskou pilkou. …

RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

www.modelmotors.cz/

TOPlist