Archiv časopisů: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 13. listopadu 2023

RC Modely 1/2012 článek 15

Bývali Čechové… (12. část)

Jiří Nožička st.

Ukázka z textu:

10. Vznik vojenského letectva v samostatném Československu
V předchozích kapitolách bylo už řečeno, že když rakousko-uherský ministr zahraničí Julius Andrássy požádal dne 28. října 1918 Dohodové mocnosti o separátní mír, prohlásila česká veřejnost ústy Národního výboru v Praze (Švehla, Rašín, Stříbrný, Soukup, Šrobár) samostatnost Československa. Československá jednota byla potvrzena ze slovenské strany o dva dny později tzv. Turčianskomartinskou deklarací. V té době byla samostatnost Československa Dohodovými mocnostmi již delší dobu projednána, schválena a uznávána. Zásluhu na tom měl především československý zahraniční odboj se svou politickou reprezentací soustředěnou v čs. Národní radě (mj. T. G. Masaryk, Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánik) i osvědčenými ozbrojenými složkami – československými legiemi v Srbsku, Rusku, Francii, Itálii. První schůze nově vzniklého čs. Národního shromáždění v Praze se konala 11. 11. 1918 a zvolila za prvního prezidenta ČSR T. G. Masaryka, který se vrátil slavnostně do vlasti 21. 12. 1918. Prohlášení čs. samostatnosti 28. října bylo okamžitě s nadšením přijato v Praze i v krajích s českou většinou, v krajích se silným vlivem německy mluvícího etnika se objevily tendence vytvořit regiony s němčinou, jako úřední řečí (Böhmenwald, Deutschböhmen, Sudetenland, Deutschsüdmähren), se snahou nějak přežít konec války a pak se osamostatnit nebo připojit zpět k Rakousku nebo k Německu. Do jejich čela se postavily regionální správy či „vlády“, k jejich zajištění se vytvořily ozbrojené síly složené ze zbytků rakousko-uherských posádek i z německy mluvícího civilního obyvatelstva, obvykle zvané „Volkswehr“. …

RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

www.modelmotors.cz/

TOPlist