Archiv časopisů: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 13. listopadu 2023

RC Modely 7/2011 článek 14

Bývali Čechové… (6.)

Jiří Nožička st.

Ukázka z textu:

7. češi a Slováci (a čechoslováci) v první světové válce.
Válečné nadšení mobilizovaných občanů z počátku války se rozhodně netýkalo vojáků české národnosti. Ti si dobře uvědomovali, že po rakousko–uherském vyrovnání v r. 1867, které znamenalo pro příslušníky německého a maďarského etnika jakousi federalizaci, jsou jen občany druhé kategorie (stejně jako Slováci v „Horních Uhrách“), kteří budou sloužit především jako „kanonenfutter“. Předválečná česká politická reprezentace, snažící se podřízené postavení svého národa změnit, hledala oporu v zahraničí právě u Dohodových mocností. Část orientovaná panslavisticky, reprezentovaná např. poslancem říšské rady Dr. Karlem Kramářem (1860 - 1937) spoléhala na pomoc od Ruska a viděla budoucnost ve vazbě na carskou rodinu Romanovců, zatímco druhá část reprezentovaná prof. T. G. Masarykem (7. 3. 1850 - 14. 9. 1937), filosofem, sociologem a politikem a též jediným poslancem říšské rady za tzv. realistickou stranu, viděla budoucnost v samostatném státě a poohlížela se po podpoře Anglie, Francie a zvláště USA. Jak jsme uvedli již v předchozí kapitole, v Dohodových státech se vytvořily z Čechů a Slováků krátce po vypuknutí války československé vojenské jednotky. Ve Francii to byla „Rota Nazdar“, v Rusku „Česká družina“. Vrchní velitel ruské armády povolil v prosinci 1914 zařazovat do České družiny i dobrovolníky z řad přeběhlíků od rakousko-uherských jednotek. Na domácí frontě vznikla odbojová skupina, v jejímž čele stáli již zmíněný dr. Kramář, dr. Rašín, předseda tělovýchovná organizace Sokol dr. Scheiner, ale také otec jednoho z protagonistů tohoto pojednání dr. Antonín Hajn. Tato skupina; jíž se později říkalo „Česká Mafie“, sledovala zpočátku kramářovskou politiku vazby na Rusko (jíž byla zpočátku ideologicky blízká i Česká družina); se po ruských neúspěších u Gorlice orientovala na politiku zahraniční emigrace, kterou reprezentoval především prof. T. G. Masaryk. Ten odešel v prosinci 1914 do emigrace, nejprve do Itálie, pak do Švýcarska, kde 6. 7. 1915 vyhlásil odboj Čechů a Slováků proti Rakousku-Uhersku. …

RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

www.modelmotors.cz/

TOPlist