Archiv časopisů: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 12. června 2024

RC Modely 11/2011 článek 15

Bývali Čechové… (10.)

J. Nožička st.

Ukázka z textu:

Je třeba se zmínit ještě o jedné aktivitě M. R. Štefánika. Koncem roku 1915 se pokusil vytvořit ze zraněných příslušníků roty „Nazdar“ československou leteckou eskadrilu. Přihlásilo se asi 50 zájemců. Záměr založit národně specializovanou jednotku se sice nezdařil, přesto však byla do různých francouzských leteckých jednotek zařazena nejprve šestice pilotů české národnosti. Byli to Jan Hofman, Jan Kadavý, František (Václav?) Pilát, Bedřich Starý, Sylvestr Šebesta a Jan Štork, k nimž přibyli v r. 1917 další dva, Augustin Charvát a Vilém Stanovský (jeho fotografie spolu se stíhačkou SPAD VII byla reprodukována v RCM 7/2011). Novější prameny (např. L+K Speciál č. 8) uvádějí ještě jména Václav Kahovec a Alfréd Jelínek. A bojové osudy těchto bojovníků? J. Hofman zahynul v leteckém souboji, při čemž se svým poškozeným letadlem stihl ještě narazit do nepřítele. B. Starý, jako pilot bombardéru v roce 1918, v souboji se třemi německými stíhačkami jednu sestřelil, pak byl však sám sestřelen a těžce raněn. J. Štork bojoval nejprve u slavné stíhací eskadry „Les Cicognes“ („Čápi“), pak u průzkumné eskadry na belgické frontě a byl za bojové zásluhy vyznamenán belgickým králem. Obr. ukazuje Štorkův dvoumotorový letoun (pravděpodobně typu Caudron „R.4“) po nouzovém přistání zaviněném zásahem do motoru dne 26. 9. 1917. Na jiném úseku belgické fronty bojoval stíhač s akrobatickým výcvikem V. Stanovský. Tři dny před koncem války 8. 11. 1918 byl v souboji s německými stíhači sestřelen, avšak díky mistrné pilotáži dokázal svůj těžce poškozený SPAD dovléci za francouzské linie. Pokud se týče letadel používaných čs. letci ve Francii, už jsme se zmínili o stíhačkách typu Blériot SPAD, na nichž bojovali Charvát a Stanovský. …

RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

www.modelmotors.cz/

TOPlist