Archiv časopisů: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 11. července 2024

RC Modely 6/2010 článek 13

„Krasavci“ (65. část)

J. Nožička st., J. Nožička ml.

Ukázka z textu:

13.3. Konec zlatého věku
Po odstranění Československa z mapy Evropy uvažoval Hitler, jak co nejrychleji využít nepřipravenosti Francie a Velké Británie k válce a z ní plynoucí politiky appeasementu k dalšímu rozšíření německého teritoria. Jediný možný směr další expanze byl na východ, na řadu přišlo tedy Polsko. Tehdejší vztahy německo-polské byly dosti nejasné. Polský stát byl obnoven na území, o které se před první světovou válkou dělilo císařské Německo, Rakousko-Uhersko a carské Rusko. Poválečnými jednáními, dohodami a podmínkami byl Polsku umožněn přístup k Baltickému moři koridorem vedoucím do polského přístavu Gdyně, zatímco bývalé hansovní město Gdaňsk ležící JV od Gdyně (v r. 1792 bylo zabráno Pruskem) se stalo svobodným městem pod správou Společnosti národů. Zmíněný koridor oddělil od ostatního německého území tzv. Východní Prusko s metropolí Královec (Königsberg, dnes Kaliningrad), z čehož vznikly potíže a mezi Německem a Polskem určité napětí. Naproti tomu tehdejší polský důstojnický režim, který bývá někdy zařazován mezi diktatury, jevil pochopení pro militaristický postoj nacistického Německa i určité sympatie k jeho hnutí. Důsledkem toho bylo, že v r. 1934 byla uzavřena mezi Německem a Polskem smlouva o neútočení na dobu deseti let. K nátlaku na Polsko využil A. Hitler právě potíží vyplývajících ze zmíněného rozdělení německého teritoria na dvě části. Oporou mu byly sympatie německy mluvícího gdaňského obyvatelstva. Předseda gdaňského senátu už 7. 7. 1936 požádal o uvolnění Gdaňska od Společnosti národů. 5. ledna 1939 požádal Hitler polského ministra zahraničí plk. Becka, aby Polsko připustilo přičlenění svobodného města Gdaňsk k Německu a aby povolilo Německu vybudovat přes gdyňský koridor dálnici do Východního Pruska. Polsko zpočátku mlčelo a na důrazně opakovanou německou žádost odpovědělo 26. 3. 1939 zamítavě. …

RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

www.modelmotors.cz/

TOPlist