Archiv časopisů: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 9. září 2022

RC Modely 6/2009 článek 11

Nabíječe ROBBE Power Peak Triple EQ-BID

Pro RCM Radek Skočdopole

Ukázka z textu:

Přiblížení výrobku, obsah balení
Jde o trojitý nabíječ sestávající z naprosto nezávislých jednotek. Ty jsou skutečně autonomní včetně displejů a klávesnic, čili je mohou používat tři uživatelé současně, aniž by si jakkoli vadili, pokud nebudeme brát v potaz jejich tělesné dispozice. Celý komplet sdílí toliko napájení a pouzdro. Funkčně odpovídají nabíječe jednoduchému předchůdci ROBBE Power Peak Compact 6S EQ (dále jen PPC). Totožný je software, parametry i nabíjecí algoritmy. V případě zájmu o detailnější popis a měření „mateřského“ výrobku odkazuji v plné míře na článek v RCM 6/2008. Poměrně objemný produkt je dodáván v pevné kartonové krabici se střídmým, ale přesvědčivým potiskem. Autor pro tento účel zvolil fotografie nabíječe a provozních displejů tak, aby každému bylo ihned a na první pohled zřejmé, že „tohle“ umí prostě všechno. Nakonec – proč ne, je to nepochybně lepší, než bombastické obaly plné blesků a podobných „krás“. Přiložený návod je vícejazyčný. Pochopitelně obsahuje i češtinu, jak ukládá zákon. I po překladu zůstal přehledným, srozumitelným a snadno pochopitelným. Text je zhusta doplněn výmluvnými obrázky displejů tak, aby uživatel nemohl být ani na okamžik na pochybách, co je mu právě předkládáno. Rozumným doplňkem jsou rozkreslené struktury menu programování a přehledné tabulky hodnot týkající se nutného znalostního minima. To může neškolenému uživateli mnohé zpřístupnit. Drobným pochybením se však překladatel neubránil. Česká verze hned v prvních krocích chybně informuje uživatele o způsobu vyvolání menu pro výběr jazyka. Při startu není za tímto účelem třeba přidržet stisknuté tlačítko ENTER, k čemuž návod nabádá, nýbrž INC, jak je psáno ve všech ostatních jazykových mutacích. …

RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

www.modelmotors.cz/

www.rcguru.cz/

TOPlist