Archiv časopisů: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 10. června 2022

RC Modely 3/2009 článek 12

Ardea – sport. elektrovětroň (stavební návod)

Plán a text: Leopold Walek; Foto: Karel Bobčík

Ukázka z textu:

Trup
Stavba trupu je vlastně finální úpravou laminátového trupu. Ten má i při vynikající pevnosti hmotnost okolo 285 gramů, a co je velmi důležité, je již opatřen zalaminovanými maticemi M5 pro upevnění křídla a M4 pro upevnění výškovky. Tato informace je důležitá pro ty, kdo si trup případně objednají pro stavbu modelu podle vlastního návrhu. Do ruky jej dostaneme ve verzi klasického větroňářského trupu, takže pro zástavbu motoru musíme lupenkovou pilkou odříznout jeho čelo. Vyšetříme velmi pečlivě polohu řezu, která se může lišit druhem použitého motoru a vrtulového kuželu, a tedy i průměrem motorové přepážky. Zásadou je, že motorová přepážka nakonec bude zapuštěna do hloubky asi 5 mm pod čelo trupu a bude tedy na místo vlepena epoxidovým lepidlem po vložení zevnitř. Kouty vnějšího styku přepážky s trupem budou navíc vyztuženy vlepením vláken laminovací tkaniny. Dalším krokem je vlepení tvarové přepážky A ve vzdálenosti asi 75 mm od čela trupu. O tuto přepážku je pak opřen rošt desky uložení akumulátoru. Později pod něj bude umístěn regulátor, jehož kabeláž bude odlehčovacími otvory vyvedena nad povrch roštu. Je tak zajištěno, že regulátor nebude ani v případě tvrdého přistání, doprovázeného posunem akumulátoru směrem k motoru, ohrožen. Aby byl rošt demontovatelný, je našroubován šrouby M3 na dvou laminátových sanicích vlepených dovnitř trupu. Při montáži postupujeme tak, že rošt se sanicemi mimo model sešroubujeme, lepidlem natřeme jen styčné plochy s trupem, komplet vložíme do trupu čelem roštu opřeným o přepážku A a vystředíme, po zaschnutí lepidla je rošt demontovatelný. …

RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

www.modelmotors.cz/

www.rcguru.cz/

TOPlist