Archiv časopisů: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 13. listopadu 2023

RC Modely 12/2009 článek 6

Z mojí modelářské dílny

Marek Minařík

Ukázka z textu:

Stavba
Jako základ pro stavbu je třeba získat třípohledový nákres modelu, což samozřejmě v dnešní době internetu není problém. Nákres je potřeba upravit do požadované velikosti v nějakém grafickém editoru. Já např. používám Corel. Výkres lze snadno „vyčistit“ pro tisk převedením do černobílého režimu barev (1 bit). Vhodným nastavením citlivosti převodu získáme jen obvodové čáry, které nás zajímají, připravený podklad pro tisk je na přiloženém obrázku (obr. 1). Po převzorkování výkresu do měřítka 1:1 lze vytisknout jen ty části plánu, které nás zajímají, tedy bokorys trupu, polovinu křídla a ocasní plochy. Já jsem jako první stavěl trojplošník Fokker Dr.1 (bylo to dříve, než s výrobou hezkých EPP polomaket z období WWl začal Free Air). Protože jde o polomaketu, tak jsem v tomto případě pouze mírně zvětšil SOP. Ke stavbě používám desky EPP o tloušťkách 3, 6, 8 a 10 mm, ty lze získat např. u zmíněné firmy Free Air. Stavbu začneme přenesením tvaru křídla (v tomto případě jich bylo poněkud více) na desku z EPP tl. 8 mm a následným vyříznutím tvaru ostrým (opravdu ostrým) skalpelem. Křídla jsem samozřejmě vyříznul bez „vlnek“ na odtokové hraně, ty jsem dodělal podle šablony až dodatečně (kupodivu to jde velice rychle a vzhledu modelu to hodně prospěje). …

RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

www.modelmotors.cz/

TOPlist