Archiv časopisů: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 13. listopadu 2023

RC Modely 5/2008 článek 9

Fokker E-IV, přírůstek do arzenálu

Martin Horák

Ukázka z textu:

Trup
Stavbu trupu začneme zhotovením dvou kusů dílů T1, T3, T4 a motorové přepážky T2, z balzy tloušťky 4 mm. Na díl T1 přilepíme horní a dolní podélník z balzy 4x4 mm, mezi ně vlepíme příčky, rovněž z balzy 4x4 mm. Nakonec do bočnice vlepíme díl T9 (balza tl. 2 mm) tak, aby levá bočnice byla lícována vlevo a pravá vpravo (viz plán). Při stavbě dbáme na to, aby obě bočnice byly tvarově shodné! Po zaschnutí lepidla sejmeme bočnice z pracovní desky, jemně je přebrousíme a podle plánu vyvrtáme otvory pro mosazné trubky o průměru 4/3 mm k uchycení křídel. Nyní - opět přímo na výkresu krytém např. fólií - vlepíme příčky mezi obě bočnice, a sestavování kostry trupu ukončíme vsazením motorové přepážky T2 s otvorem pro motor a vylepením posledního pole trupu shora i zdola (balza - B2). Do přední spodní části trupu, od dílu T2 až na konec pilotního prostoru, vlepíme podlážku z 2mm balzy. …

RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

www.modelmotors.cz/

TOPlist