Archiv časopisů: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 13. listopadu 2023

RC Modely 5/2008 článek 11

Bez motoru!

Libor Kolman, LK Teplice

Ukázka z textu:

Odlétnu od svahu a utratím přiměřeně výšky. Otočím se širokou zatáčkou proti svahu. Fouká-li trochu zprava, nalétávám zleva, fouká-li zleva, nalétávám zprava. Točím dál zatáčku do směru podél svahu a vytahuji model nahoru po svahu. Podle obrázku si představte na úbočí nakreslenou velkou kružnici, kterou se snažím v letu kopírovat a letím podél kružnice nahoru. Jak model stoupá podél svahu, klesá postupně jeho rychlost a snižuje se výška nad terénem. Model letí zatáčku v náklonu, křídla jsou v závěru srovnaná se sklonem svahu. V nejvyšším bodě kružnice by měl být model nejpomalejší a těsně nad zemí. Stačí potom větší otevření brzd nebo povolit přitažení a model v malé rychlosti dosedne. Protože dosedne napříč svahem, nemá většinou snahu rozjet se po svahu dolů. …

RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

www.modelmotors.cz/

TOPlist