Archiv časopisů: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 13. května 2024

RC Modely 11/2008 článek 16

„Krasavci“ (47. část)

Jiří Nožička st., Jiří Nožička ml.

Ukázka z textu:

Konečně si připomeneme jak se stavěli ke středním dvoumotorovým bombardérům českoslovenští vojáci a konstruktéři. Jádro československého „těžkého“ bombardovacího letectva tvořilo od počátku třicátých let 12 kusů třímotorových hornoplošníků smíšené konstrukce typu Fokker F-XII, které byly vyrobeny v licenci ve firmě Avia. V létech 1936 až 1939 probíhala v továrně Aero licenční a v Avii sublicenční výroba francouzských celokovových dvoumotorových bombardérů Bloch M.B. 200, jichž armáda převzala celkem 75 kusů (o tomto typu bylo stručně pojednáno v RCM 8/08). V roce 1937 bylo rozhodnuto zavést do československého bombardovacího le-tectva sovětský typ Archangelskij SB-2 jako tzv. „rychlý bombardér“. Prvních 61 exemplářů bylo po úpravách dodáno ze Sovětského svazu (byla to s rychlostí 435 km/h nejrychlejší letadla zavedená v čs. letectvu, podrobněji bude o tomto typu pojednáno v následující kapitole). Licenční výroba dalších asi 150 kusů byla zahájena v Avii a v Aerovce, po Mnichovu a následné německé okupaci Čech a Moravy však už nebyla dokončena. V druhé polovině třicátých let však byl zahájen, i přes mimořádné ekonomické a technické potíže (dlouhé trvání hospodářské krize z r. 1929, nutnost intenzivního zbrojení včetně budování asi tisícikilometrové pevnostní linie), intenzivní vývoj vlastních typů moderních dvoumotorových vojenských víceúčelových letadel. Z realizovaných typů patřily Aero 304, Letov Š-50 a Praga E-51 už z hlediska použitých motorů spíše do nižší výkonnostní třídy, celokovový dolnoplošník Avia B-168 nepatří mezi typy zdařilé. …

RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

www.modelmotors.cz/

TOPlist