Archiv časopisů: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 13. listopadu 2023

RC Modely 9/2006 článek 16

Lockheed 8 Sirius NR-211

Pro RCM Boleslav Veselý

Ukázka z textu:


Videosekvence k článku:
Ukázka ► 1


PŘEDLOHA
Letoun Lockheed 8 Sirius NR-211 vznikl v konstrukčních kancelářích firmy Lockheed v roce 1929 podle požadavku známého přemožitele Atlantiku z roku 1927 Charlese A. Lindbergha. S tímto letadlem absolvoval v roce 1933 se svou manželkou cestu o celkové délce 50 tisíc kilometrů. Cesta vedla přes New Foundland do Grónska. Tam se zdržel a pojmenoval letadlo eskymáckým názvem TINGMISSARTOQ (tj. Létající jako pták). Pak pokračovali přes Island, Faerské ostrovy, Stockholm, Leningrad a Moskvu, kde přistáli na řece Moskvě. Následovaly Talin, Oslo, Paříž, Ženeva a další evropská města. Přes Španělsko a Portugalsko se vrátili jihoatlantickou cestou 16. 12. 1934 do USA. Od roku 1959 je Tingmisartoq vystaven v smithsonském „National air space museu“.

MODEL
Po skončení seriálu soutěží pro elektrohydroplány v roce 2005 jsem začal uvažovat o stavbě modelu, který by alespoň v hrubých rysech připomínal skutečný hydroplán. Když jsem v prvním čísle časopisu RC modely roku 2005 objevil letoun „Sirius“, který byl uveřejněn v seriálu Krasavci zlatého věku, bylo rozhodnuto. Telefonicky jsem se spojil s autorem článku panem Nožičkou starším a požádal jej, zda by ve svém archivu nenašel podrobnější podklady, ale nebylo tomu tak. Mé rozhodnutí však bylo nezvratné a tak jsem začal kreslit plánek ve skutečné velikosti. Jelikož mám v paneláku pouze malou dílnu o rozměrech 1,5 krát 2,5 metru zvolil jsem měřítko 1:10. Tím rozpětí modelu vycházelo na 1350 mm a délka na 914 mm. Při uvažovaném pohonu elektromotorem AXI 2826 se třemi Li-Pol články o kapacitě 2000 až 3000 mAh jsem předpokládal dosažení hmotnosti v rozmezí 1500 až 1700 g. Asi po dvou měsících – kdy byl hotov trup v kostře včetně kormidel – jsem získal podrobnou dokumentaci od Marcela Hladíka, majitele firmy HVP modell. Když jsem si u něj objednával výrobu profilů pro křídlo sdělil mi, že kdysi uvažoval o výrobě typu Vega pocházejícího ze stejné konstrukční řady. Tato skutečnost mi umožnila upravit dodatečně ještě některé detaily na rozestavěném modelu.

STAVBA
Trup je stavěn ze dvou polovin – horní a dolní – přímo na plánu odděleném průhlednou fólií. Trup má sedm přepážek, v přední části jsou kruhového průřezu, od křídla přecházejí do eliptického tvaru. První přepážka je z překližky tloušťky 4 mm, druhá a třetí na odtokové hraně křídla z překližky tl. 2 mm. Zbývající jsou z balzové 3mm překližky.Všechny jsou dostatečně odlehčeny. Každá půlka kostry trupu je tvořena sedmi smrkovými nosníky průřezu 3x3 mm. Spojení obou polovin je provedeno slepením okrajových nosníků po celé délce, čímž vznikne v podélné ose trupu nosník 3x6 mm. Potah až po odtokovou hranu křídla je z balzy tl. 1,5 mm, dále pak z balzy tl. 1 mm. Jelikož je rádius ohybu potahu poměrně malý musel jsem balzu před lepením na kostru trupu navlhčit. Bez této úpravy praskala. Celá kostra je lepena vteřinovým lepidlem, potah pak lepidlem PUR. Přechody mezi trupem a křídlem jsem původně chtěl vyrobit metodou popsanou P. Fenclem při stavbě makety AN-2, tedy pomocí stavební pěny, ale po několika nezdařených pokusech jsem je vybrousil z extrudovaného polystyrenu. Výsledek však moc neodpovídá skutečnosti. Kryt motoru mi vakuově…

RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

www.modelmotors.cz/

TOPlist