Archiv časopisů: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 13. listopadu 2023

RC Modely 9/2006 článek 14

Jak navrhujeme model letadla

Ing. Jaroslav Lněnička

Ukázka z textu:

Pokračování 6. kapitoly
Nyní se dostáváme k tomu, jaké výkony může dosahovat model, který toužíme postavit. Pro jednoduchost jsem zvolil bezmotorový a poměrně velký model. U motorových modelů je to poněkud složitější. Ale zase máme k dispozici pohonnou jednotku, která může v mnoha nouzových situacích vypomoci.

Vysvětlím, jak lze poměrně snadno dospět k poláře modelu, která je uvedena v obrázku (obr. 27). Ten vypadá na první pohled složitě a proto možná i odpudivě. Nenechejte se ale tímto povrchním dojmem odradit. Vztahy a čísla uvedená nahoře, dole i vpravo jsou výsledkem početního postupu, jemuž se nyní již nevyhneme. Dostaneme se k nim stejně, jako k těm v následujícím odstavci, když zvolíme základní míry modelu a využijeme dalších dostupných informací z vhodných pramenů.

Takže volíme: rozpětí větroně (viz obr. 28) 3600 mm; štíhlost křídla 15, jeho zatížení 36 N/m2 (je to totéž jako 36 g/dm2); odhadneme součinitel škodlivého odporu na 0,011 (u motorových modelů bude podstatně vyšší, někdy i 0,025) a vypočítáme vztah pro součinitele indukovaného odporu 0,0225 . cy2, ze základního vztahu pro tento tvar křídla
cxi = 1,05 . cy2/p . l, a také určíme aerodynamickou střední tětivu, která je 240 mm. Průběhy součinitele škodlivého a indukovaného odporu zakreslíme do diagramu. Jsou to: svislá přímka a parabola - obě čerchované, v levé části diagramu.

Teď, nebo již dříve, zvolíme profil a tím je v tomto případě Seligův profil S 3021 (jeho souřadnice, stejně jako stovek dalších, najdete v mnoha pramenech) zakreslený v obr. 29. Je nutné obstarat si jeho poláry. Ty jsou zachyceny tečkovanými čárami pro pět hodnot Reynoldsových čísel (v levé části obr. 27). To je asi tak všechno, co nyní potřebujeme k určení aerodynamických charakteristik poláry profilu a pak modelu.

Do diagramu o souřadnicích cy a cx (obr. 27) zakreslíme hodnoty polár profilu S 3021 pro dostupná Reynoldsova čísla. Zde je to 60 000 až 300 000. Tyto zde uvedené údaje jsou z měření v laboratoři univerzity v Illinois, USA. Nebo použijte jim podobné (protože jsou vypočítané), například z programu St. Duranti – „Profili 2.com“ z internetu, za mírný poplatek. Nebo z měření univerzity ve Stuttgartu či odjinud. Pokud takové údaje nezískáte nemůžete dál pokračovat.

Nyní následují výpočty Reynoldsových čísel pro zvolené součinitele vztlaku, když jsme před tím vypočítali rychlosti letu (viz vztah pro „V“ v horní zarámované části obrázku). Zde je také vzorec pro Re číslo. Když získáme těchto 22 údajů vrátíme se k polárám profilu. A teď pro jednotlivé součinitele…

RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

www.modelmotors.cz/

TOPlist