Archiv časopisů: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 13. května 2024

RC Modely 12/2006 článek 9

Podvozek pro "Létající pevnost"

Pro RCM Ing. Petr Hrubeš

Ukázka z textu:

Mezi vnitřními motorovými gondolami prochází vnitřkem křídla kolmo na směr letu uhlíková trubka pozice 1 o průměru 12 mm, ke které jsou pomocí hranolů 2 z tvrdého dřeva neznámého druhu (kdybych byl lépe technicky vybaven, tak bych asi použil dural nebo hliník) připevněny podvozkové nohy z duralové trubky 3 o vnějším průměru 10 mm. Trubka (3) je do hranolu těsně zasunuta a proti otáčení zajištěna šroubem M3, ten musí být dlouhý pouze tak, aby držel ve stěně trubky, ale nesmí zasahovat dovnitř, protože by omezoval pohyb pružiny. Uhlíková trubka (1) je do hranolu (2) pouze zasunuta, hranol je nahoře naříznutý, a sevřena šroubem M4. To je nutné pro pozdější nastavování podvozku.

RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

www.modelmotors.cz/

TOPlist