Archiv časopisů: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 13. listopadu 2023

RC Modely 11/2006 článek 22

Vírník Rainbow a další zkušenosti kolem vírníků

Ing. Rostislav Pacas

Ukázka z textu:

Rád bych čtenáře časopisu RC Modely seznámil s mými zkušenostmi ze stavby a létání s modelem vírníku Rainbow (Duha), vyráběným brněnskou firmou Mega. Podivnou shodou okolností jsem dostal možnost vyzkoušet jeden z prvních prototypů tohoto vírníku a tady jsou moje postřehy.
Ještě bych chtěl podotknout, že v článku je popsána stavba ze stavebnice „v rozsypu“, v současnosti dodává výrobce stavebnici ve stavu, kdy jsou všechny konstrukční celky slepeny už při výrobě a na modeláři je jenom tyto jednotlivé podsestavy seskládat dohromady. To vede ke značné úspoře času stavby. Článek také podrobněji popisuje některé fáze stavby, protože si myslím, že ty jsou natolik obecné, že se mohou hodit modelářům i při stavbě vlastních konstrukcí.

Stavba
Veškeré díly modelu jsou zhotoveny velice přesně a čistě na CNC frézce. Nejde o vypalování laserem a tím pádem není třeba mít obavy z toho, že díly půjdou špatně lepit. K lepení je doporučen pětiminutový epoxid, vteřinové lepidlo, případně disperzní lepidlo na dřevo. V podstatě záleží jenom na zvyklostech modeláře, jaké lepidlo použije.
Pro povrchovou úpravu lze použít klasický potahový papír nebo nažehlovací fólii. Zase záleží na zkušenostech a vkusu modeláře. Viděl jsem velice dobře létat i vírník, který nebyl potažen vůbec ničím a byl jenom lehce nastříkaný barvou ve spreji.
Při vlastní stavbě je potřeba především dbát na co nejnižší hmotnost celého modelu.

Stavbu zahájíme motorovou skříní. Ta se skládá ze dvou bočnic, přední a zadní přepážky a podvozkových noh. Nejprve přišijeme podvozkové nohy k zadní přepážce motorové skříně, je třeba dát pozor na správnou orientaci přepážky, obr. 1. Výřez pro umístění kabelů regulátoru musí směřovat nahoru. Jakmile máme podvozek připevněný k přepážce můžeme slepit dohromady motorovou skříň, obr. 2.
Dalším krokem je slepení trupu. Ten se kromě motorové skříně skládá z podlahy a dvou bočnic. Nejprve do motorové skříně vlepíme podlážku trupu a potom přilepíme bočnice (výsledek je vidět na obr. 3). Montáž pokračuje sestavením rotorového pylonu, složeného ze dvou bočnic a přední a zadní stěny (hotový pylon obr. 4). Veškeré části rotorového pylonu jsou vyfrézovány tak, aby se pylon nedal postavit obráceně, otvor pro kablíky serv výškovky a naklánění rotoru musí směřovat dopředu.
Následuje přilepení pylonu a uhlíkové trubky (tvoří zadní část trupu) k vlastnímu trupu. Pro pylon jsou v podlážce zhotoveny dva zářezy; v přední a zadní stěně pylonu jsou kruhové otvory pro uhlíkovou trubku. Stejný otvor je i v zadní přepážce motorové skříně. Jediné, na co musíme dát pozor, je to, abychom pylon nepřilepili na trupovou podlážku obráceně. Otvor pro kablíky serv musí směřovat dopředu!
Aby pylon byl přilepen kolmo k trupu, použil jsem následující postup. V ose přední stěny pylonu jsem si narýsoval tužkou čáru. Při lepení pylonu jsem na bočnice trupu položil trojúhelník s ryskou tak, aby se ryska kryla s čárou narýsovanou na přední přepážce (víc napoví obr. 5). Po přilepení rotorového pylonu se do trupu mezi jeho bočnice ještě vlepí tři balzové přepážky, které trup zpevní. Poslední částí trupu jsou ocasní plochy, sestávající z výškového a směrového kormidla
K povrchové úpravě jsem použil modelářský…


RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

www.modelmotors.cz/

TOPlist