Archiv časopisů: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 13. listopadu 2023

RC Modely 11/2006 článek 14

Motory Roton 100w/8 a 150w/8

RNDr. Zdeněk Hubáček

Ukázka z textu:

Nejmenšími motory ROTON od firmy HVP modell jsou Roton 100w/8 a 150w/8. Jde o motory, které svými rozměry navazují na standardy Speed 400 a Speed 480. Výkonově jsou samozřejmě o třídu výš.
Motory byly testovány s regulátorem JETI Master. Metoda testování je z důvodu kompatibility stejná, jako v předchozích testech, proto ji dále nepopisuji.

Technická data dle údajů výrobce pro Roton 100w/8, údaje v závorce platí pro motor 150w/8
hmotnost motoru 56 (70) g
délka 29,5 (33,5) mm
průměr motoru 27,8 mm
průměr hřídele 3,17 mm
jmenovité otáčky 1500 ot/V
maximální
zatížitelnost 15 A / 30 s (20 A / 30 s)
počet článků 2 - 3 (6 - 10)

Informace o mechanickém a elektrickém provedení motoru
Motory Roton 100w/8 a 150w/8 jsou dvanáctipólové motory s rotorem s neodymovými magnety v bezsenzorovém provedení. Koncept motorů je podobný, jako motorů Roton 600 a větších. Roton 100 má délku statoru 10 mm, Roton 150 pak 15 mm. Průměr statorů obou motorů je shodný, 20 mm. Hřídel z kalené oceli má průměr 3,17 mm, rotor je uložen v kuličkových ložiskách. Na předním čele motoru jsou čtyři upevňovací otvory se závitem M3. Rozteč otvorů je 16 a 19 mm (podobně jako v případě motorů Speed 400 a 480). Vývody motoru jsou vyvedeny kablíky na zadním čele motoru. Chladicí otvory v plášti umožňují účinně odvod tepla ze statoru do okolí motoru.
Podobně jako u ostatních „Rotonů“ jde v principu o motory s oběžným pláštěm, který je uložen v pevném plášti vnějším. Nemusíme se tedy zabývat problémem jak zajistit, aby se rotující plášť motoru nedostal do styku s přívodními kabely. Navíc kontakty pro regulátor procházejí zadním čelem motoru, žádný kabel nám tedy v modelu nepřekáží. Běh motoru je při tom srovnatelný s motory klasickými, vzdálenost ložisek motoru je dostatečně velká. Pro montáž v trupech elektroletů je navíc výhodou možnost mechanického kontaktu s pláštěm motoru (baterie se může opřít o motor). Mechanická stabilita je s ohledem na velikost motoru skvělá, což je znát hlavně při akrobatických obratech.

Stacionární hodnocení pohonné jednotky
V následující tabulce je uveden přehled stacionárních měření motorů s regulátorem s různým počtem článků v pohonném akumulátoru a s různými vrtulemi. Pro vyhodnocení byla použita korekce na teplotu a tlak vzduchu.
Vzhledem ke koncepci motoru bylo měření…

RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

www.modelmotors.cz/

TOPlist