Archiv časopisů: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 12. května 2020

RC Modely 3/2020 článek 3

L-39 Albatros – 2. část

Karel Mrázek

Ukázka z textu:

Křídla
Tisk křídel zabral celkem 125 hodin, váha všech tištěných dílů je 890 g. Křídlo je možno vytisknout celkem ve čtyřech různých kombinacích. Na výběr je varianta s nebo bez vztlakových klapek, s jednoduchými koncovými oblouky případně s koncovými přídavnými nádržemi. Zvolil jsem variantu s klapkami a přídavnými nádržemi. Jedno křídlo sestává ze tří základních dílů, koncově nádrže, křidélka a klapky. Díl Wing01 je nasunut na uhlíkové trubky 13x11 a 11x9 a je k trupu přilepen, toto uspořádání je vidět na obr. Takové uspořádání zvolil autor pravděpodobně kvůli hlavnímu podvozku, který v zataženém stavu zasahuje až do trupu a v této poloze by tak jako tak znemožňoval demontáž křídla. Toto řešení však přineslo komplikaci u varianty křídla se vztlakovou klapkou, které autor navrhl až dodatečně. Křídlo je dělené v rovině mezi díly Wing01 a Wing02. Vztlaková klapka je sice složena ze dvou dílů, které svou délkou těmto dílům odpovídají, šla by tedy také dělit. Stejně jako ocasní plochy je zavěšena na uhlíkové tyčce 3 mm, která celou klapkou prochází. Uchycena ke křídlu je však pouze ve dvou závěsech na dílu Wing02 a u kořene do ložiska 3x6x2,5, které je ale uloženo v trupu. Na dílu Wing01 není se závěsem klapky počítáno. Klapka tak po demontáži vnější části křídla zůstává jeho součástí a „trčí“ do prostoru. Při transportu tak bude třeba zvýšené opatrnosti. Potencionálně stejný problém jsem viděl i u dlouhých pitotových trubic. Namísto jejich přilepení ke křídlu za pomoci uhlíkové kulatiny 4 mm jsem do křídla zalepil kousek závitové tyče M4 a pitotky jsem udělal demontovatelné. Vnější části křídla jsou dvě a jsou fixovány a vyztuženy uhlíkovými trubkami 11x9, 9x7 a 8x6. Trubky 11x9 a 9x7 procházejí pouze dílem Wing02 a slouží zároveň ke spojení vnějšího křídla s centroplánem – Wing01. Tady jsem narazil na menší problém. Trubky vnějšího křídla se zasouvají do trubek centroplánu. Trubky šly do sebe zasunout jen velice obtížně až skoro vůbec. Trubky jsem opatrně upnul do vrtačky a jemným plátnem ubrousil několik setin milimetru z jejich průměru, až jsem dosáhl suvného spojení. Na tuto komplikaci jsem naštěstí přišel ještě před zalepením trubek do křídla. Trubka 8x6 mm prochází přes oba vnější díly křídla až do koncové přídavné nádrže a kouskem zasahuje i do centroplánu. Křidélko je vytištěno v celku, uloženo je opět na ose z uhlíkové tyčky 3 mm ve dvou ložiskách 3x6x2,5, která jsou umístěna v díle Wing02 a koncové nádrži. Koncová nádrž je složena ze čtyř dílů lepených k sobě natupo. Její poloha je ke křídlu fixována již zmíněnou trubkou 8x6 mm a kolíčkem u náběžné hrany. Při jejím lepení ke křídlu se zároveň musí na své místo umístit i křidélko. Jeho pozdější montáž bez poškození křídla by již byla velmi obtížná až nemožná. Montáž křidélkových serv je bez problému. Jsou uložena stejným způsobem jako servo směrového kormidla na destičce, která slouží zároveň jako jeho kryt. U serv pro vztlakové klapky je vidět, že klapky byly u modelu navrženy až dodatečně a uložení serv není dotaženo, serva nebylo v podstatě na co upevnit. Vše vyřešilo zalepení dvou špalíčků do křídla. K propojení servokabelů mezi křídlem a trupem používám konektory MPX. Je tak možno připojit až čtyři serva jedním konektorem (pozor na proudovou zatížitelnost) rychle a bez nebezpečí záměny kabelů.

RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

http://www.modelmotors.cz/

http://www.rcguru.cz/

TOPlist