Archiv časopisů: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 10. ledna 2020

RC Modely 9/2019 článek 8

Stavba modelu temžské bárky - TSB Gusty Cat - 2. díl

Tomáš Krejčí (Tomarack)

Ukázka z textu:


Uložení pomocného motoru
Použil jsem 12V motor z domácích zásob. Jelikož jej bylo nutné umístit na šikmou základnu, vyřešil jsem to tak, že je upevněný třmenem na dřevěný klínek, na spodní stranu má přilepený suchý zip a druhý díl zipu jsem přilepil na požadované místo v trupu. Motor sedí docela pevně a navíc se dá bez problémů a jednoduše v případě potřeby vyjmout. Jako spojku jsem použil provizorně kousek silnostěnné PE hadičky.
Zhotovení centrální ploutve
Velké plachetní bárky mají relativně malý ponor, což by jim znesnadňovalo plavbu na boční vítr, tak aby se tento problém eliminoval, používají boční ploutve („leeboards“ - meče), které zvětší plochu laterálu (ponořené části trupu). Tyto boční ploutve byly převzaty od holandských lodí. Při plavbě se spouští vždy závětrná ploutev, návětrná ploutev se zvedá pomocí malých navijáků (leeboard winches). Bárky mají navíc velkou rezervu, co se týká stability, můžou plout pod plachtami i bez zátěže. U modelů lze také udělat boční ploutve funkční, neřeší to ale problém s velikostí laterálu (modelové boční ploutve nemají prakticky žádný vliv) a navíc se stabilitou. Je to dáno poměry fyzikálních veličin při zmenšování. Proto se přidává na mo-del centrální ploutev se zátěží, která tyto problémy řeší. Je to obvyklé provedení používané anglickými modeláři. Pro tento menší model bárky jsem potřeboval udělat dvě nové centrální ploutve se zátěží („bombou“), a to jednu těžší a jednu lehčí, doporučovanou pro lepší počasí. Pro novou zátěž jsem si za pomoci programu „Bulbcalc“ vypočítal přibližné rozměry bomby, podle nich vysoustružil kopyto z lipového dřeva, napustil jej voskem a pak zalil sádrou do poloviny a vytvořil tak poloviční formu pro svisle dělenou zátěž. Po vyschnutí formy jsem v plechovce na vařiči roztavil dohromady zbytky olova a cínu, ze kterých jsem odlil „od oka“ nové dělené díly zátěže a z těch jsem zhotovil 2 ploutve o váze 1 293 g a 1 625 g. Kovové díly jsem přilepil z obou stran na dolní část ploutve, přetmelil, obrousil a olaminoval. Po přetmelení a přebroušení jsem obě ploutve napustil zředěným epoxidem a nastříkal barvou. Pro upevnění v ploutvové skříni slouží vlepený šroub M6x60.

RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

http://www.modelmotors.cz/

http://www.rcguru.cz/

TOPlist