Archiv časopisů: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 10. srpna 2019

RC Modely 8/2019 článek 12

Neplovoucí model otrokářské lodě „Le Aurore“ - 4. část

Petr Šimek

Ukázka z textu:

Ze zimostrázu vyfrézujeme okna kapitánské kajuty včetně osazení pro za-sklení a z čiré fólie vystříháme a vlepíme zasklení. Okna vsadíme na místo, ze zimostrázových lišt vytvoříme sloupky a falešná okna jak na zádi, tak na bočních galeriích. Vyřežeme ozdoby na oblou-kové liště lemující zrcadlo a zdobení pod falešnými okny na bocích. Položíme palubky zadní paluby, kde necháme části otevřené, pro umožnění průhledu do podpalubí, palubky zakolíkujeme. Ze zimostrázu vyřežeme zvonici, zavěsíme mosazný lodní zvon a ozdobnou lištou zakončíme přední palubní nástavbu. Do zábradlové desky vsadíme úvazníkové sloupky, kolíkové lavice pro vázání lan a trámce kotevních krakorců. Kolem otvoru pro přední stěžeň vsadíme železná oka a úvazníkové sloupky s kolíkovým trámcem pro vázání lan. Ve střední části trupu vypilujeme v bocích otvory pro bloky dvojkladek - prostup pro lana otěží přední plachty. V parapetech kolem zadní paluby vyvrtáme otvory a usadíme sloupky zábradlí a na ně usadíme madla zábradlí. Na zadní palubu vyrobíme a usadíme krycí domek schodiště se dveřmi a otevírací střechou.

RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

http://www.modelmotors.cz/

http://www.rcguru.cz/

TOPlist