Archiv časopisů: RC Modely ČASOPIS PRO VŠECHNY MODELÁŘE ● LETADLA ● VRTULNÍKY ● LODĚ ● AUTA

Vychází 9. října 2020

RC Modely 8/2019 článek 10

Stavba modelu temžské bárky - TSB Gusty Cat - 1. díl

Tomáš Krejčí (Tomarack)

Ukázka z textu:

Na úvod jen krátká informace Temžské plachetní bárky jsou pracovní čluny krabicového tvaru s plochým dnem, malým ponorem a pomocnými ploutvemi zpravidla dřevěné konstrukce s typickými červenohnědými plachtami, které se plavily především na řece Temži a jejich mělkých přítocích na jihu Anglie. Velké bárky měly dokonce schopnost plout i na širém moři. Dalo by se říci, že taková bárka - na první pohled nic moc, taková nějaká neohrabaná pomalá plachetnice - komu by se taková věc mohla líbit. Když se ale podíváte blíže, vůbec to není neohrabaná loď, když se musela pohybovat po řekách se svým mohutným oplachtěním a už vůbec ne pomalá. Je zaznamenáno, že tyto lodě při příznivém větru dosahovaly rychlosti až 12 uzlů a nebývalo překvapením, že bývaly rychlejší než tehdejší parníky. Byly to největší plachetnice, které mohly být ještě obvykle provozovány s posádkou jen dvou mužů (a psem...). Jejich vývoj trval několik set let, první záznamy o bárkách existují od 16. století. Průměrná velikost kolísala od 20 do 24 m, výtlak 80-100 tun. Prakticky vozily veškeré zboží od ústí Temže do Londýna, na jaké si jen vzpomenete. Od písku, cihel, stavebního kamene, obilí a potravin, až po seno pro londýnské koně a zpátky zase odpadky a hnůj. Postupem doby se měnil jak tvar jejich trupu, tak jejich takeláž. Nejpoužívanější byla nakonec takeláž rozpěrová o velikosti plachet až 400 m2. Hlavní i zadní stěžeň byly upevněné v „tabernáklech“ (ocelových patkách) umožňujících jejich sklopení při podplouvání pod londýnskými mosty. Největší rozvoj bárek se udál na přelomu 19. a 20. století, kdy jich bylo zaregistrováno kolem 2000. Potom nastal pozvolný úpadek, protože jim začala konkurovat železnice. Velkou ránu jim uštědřila první světová válka, kdy většina posádek musela narukovat a lodě neměl kdo provozovat a udržovat. Mezi válkami se počet bárek ustálil asi na polovině původního množství, jak před válkou. Během 2. světové války následoval další pokles.

RCModely
cmma.cz

cmma.cz

www.naradionline.cz

www.houska-modelar.cz

www.bel-shop.eu

mgm-compro.cz

http://www.modelmotors.cz/

http://www.rcguru.cz/

TOPlist